05-04-2562

กระทรวงคมนาคม เพิ่มเส้นทางจุดเสี่ยงเฝ้าระวังในการเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์เป็น 111 เส้นทาง

   นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวถึงแผนอำนวยความสะดวกและปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 ในส่วนของกระทรวงคมนาคม โดยกล่าวว่า จะมีประชาชนเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะเพิ่มขึ้นจากช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมาร้อยละ 8.66 หรือกว่า 15 ล้านคน แต่จะมีการกระจายการเดินทางเนื่องจากมีวันหยุดในช่วงนี้ถึงวันที่ 8 เมษายน และช่วงวันที่ 11-17 เมษายน 2562 จึงได้มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดบูรณาการร่วมกันส่งประชาชนกลับบ้าน อย่างมี “ความสุข สะดวก ประหยัด และปลอดภัย” ห้ามมีผู้โดยสารตกค้าง จัดเตรียมและเพิ่มจำนวน รถโดยสารประจำทาง / ไม่ประจำทาง / เพิ่มจำนวนรถโดยสาร ตู้รถไฟและเที่ยววิ่ง เพิ่มเที่ยวบิน เสริมพิเศษ รองรับปริมาณการเดินทาง โดยประมาณการให้บริการสาธารณะ 323,776 เที่ยววิ่ง / เที่ยวบิน สามารถรองรับผู้โดยสารได้กว่า 15 ล้านคน พร้อมทั้งยกเว้นการจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทาง บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 / ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 วงแหวนรอบนอกด้านตะวันออก / ทางพิเศษบูรพาวิถี และทางพิเศษกาญจนาภิเษก ตั้งแต่ช่วงเวลาหลังเที่ยงคืนของวันที่ 10 เมษายน 2562 ถึงเวลา 24.00น. ของวันที่ 18 เมษายน 2562 อย่างไรก็ตาม ในปีนี้กระทรวงคมนาคมยังได้เพิ่มเส้นทางเฝ้าระวัง การเกิดอุบัติเหตุเป็น 111 เส้นทาง จาก 88 เส้นทางในช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมา แบ่งเป็นเส้นทาง ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง 71 เส้นทาง และกรมทางหลวงชนบท 40 เส้นทาง ตั้งเป้าลดจำนวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุ จำนวนผู้เสียชีวิต จำนวนผู้บาดเจ็บบนโครงข่ายคมนาคม ที่เป็นจุดเสี่ยง จุดควบคุมและสายทางเฝ้าระวังลดลงร้อยละ 10 ขณะที่ภาพรวมตั้งเป้าลดจำนวนครั้ง การเกิดอุบัติเหตุ จำนวนผู้เสียชีวิต จำนวนผู้บาดเจ็บบนโครงข่ายคมนาคมทั่วประเทศจากปีที่ผ่านมาลง ร้อยละ 5