05-04-2562

อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ระบุสถานการณ์หมอกควันในภาพรวมค่อนข้างรุนแรง แนะประชาชนดูแลสุขภาพตัวเอง หากพบการเผาในพื้นที่ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่โดยด่วน

   นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เปิดเผยว่า ขณะนี้ในกลุ่มของจังหวัดภาคเหนือโดยเฉพาะ 9 จังหวัด มีสถานการณ์หมอกควันค่อนข้างรุนแรง เนื่องจากมีหมอกควันที่เกิดทั้งในประเทศและหมอกควันข้ามแดนจากประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งในภาพรวมมีหมอกควันค่อนข้างสูงในบางจุดและบางจังหวัด พบค่าฝุ่นละลองขนาดเล็ก PM2.5 กว่า 200 - 300 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ในพื้นที่ของอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย /จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดแม่ฮ่องสอน

   ขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งหามาตรการในการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากกลุ่มจังหวัดดังกล่าว ส่วนใหญ่มีพื้นที่เป็นแอ่งกะทะ ทำให้การฟุ้งของหมอกควันลอยขึ้นไปได้ลำบาก ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ สำหรับปัญหาหมอกควันในประเทศ กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้กำหนดมาตรการแก้ปัญหาแบ่งเป็น 3 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการสร้างจิตสำนึก /ด้านการบัญชาการ และด้านการลดเชื้อเพลิง ซึ่งได้ระดมเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร อาสาสมัคร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ ส่วนการแก้ไขปัญหาระหว่างประเทศนั้นได้มีการประชุมร่วมกับหลาย ๆ ประเทศ เพื่อร่วมกันป้องกันแก้ไข พร้อมย้ำให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยเมื่อออกนอกบ้าน และหากพบการเผาในพื้นที่ ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่โดยด่วน