09-04-2562

กรุงเทพมหานคร เตรียมจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 ภายใต้แนวติด

   พลตำรวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า การจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจําปี 2562 นี้ จัดขึ้นภายใต้แนวติด “สงกรานต์กรุงเทพมหานคร สาดสุขเพื่อทุกคน รื่นรมย์ วิถีไทย” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-14 เมษายนนี้ ณ บริเวณสวนลุมพินี เขตปทุมวัน ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมมากมาย อาทิ การจัดแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยและการละเล่นของไทย /การจัดการประกวดเทพีสงกรานต์ โดยปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “งามอย่างไทยในยุครัตนโกสินทร์” โดยแบ่งการประกวดออก เป็น 3 รุ่น ได้แก่ หนูน้อยสงกรานต์กรุงเทพมหานคร อายุ 7-9 ขวบ /เทพีสงกรานต์กรุงเทพมหานคร (รุ่น สวยงาม) อายุ 18-25 ปี และกรุงเทพนครา นางฟ้าจําแลง (รุ่นสาวประเภทสอง) อายุ 18-25 ปี นอกจากนี้ ภายในงานดังกล่าว กทม.จะอัญเชิญพระพุทธสิหิงค์ จากพระที่นั่งพุทไธสวรรย์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ไป ประดิษฐาน ณ มณฑป ภายสวนลุมพินี เพื่อให้ประชาชนสักการบูชา เพื่อความเป็นสิริมงคล พร้อมจัดพิธีทําบุญ ตักบาตรพระสงฆ์ 168 รูป ภายในสวนลุมพินี รวมถึงจัดพิธีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้คนไทย ได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อบุพการีและผู้สูงวัยด้วย

   สําหรับเทศกาลสงกรานต์ในปีนี้ คาดว่านักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจะเดินทางมา เป็นจํานวนมาก กทม. จึงได้ประสานกับสํานักงานตํารวจแห่งชาติ และเจ้าหน้าที่เทศกิจ คอยดูแลรักษา ความปลอดภัยอย่างใกล้ชิด โดยจะมีเครื่องแสกนตรวจจับอาวุธ รวมทั้งติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างเพิ่มเพิ่มเติม ในจุดที่มีความสว่างไม่เพียงพอ และติดตั้งกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด (ซีซีทีวี) เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ ประประชาชนที่เข้ามาร่วมงาน อย่างไรก็ตาม การจัดงานเทศกาลในปีนี้ กทม. ยังคงยึดหลัก 5 ป. คือ ปลอดแข็ง ปลอดปืน ปลอดโป้ ปลอดแอลกอฮอล์ และประหยัดน้ำ พร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมงานเทศกาลมหาสงกรานต์กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีไทย รวมถึงเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้เรียนรู้วิถีชีวิต ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาวไทยต่อไป