09-04-2562

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข แนะนำสถานประกอบการ ปั๊มน้ำมัน ร้านอาหาร และแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ

   นายแพทย์ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ นอกจากจะต้องระมัดระวังในเรื่องอุบัติเหตุบนท้องถนนและการกินอาหารที่สะอาดปลอดภัยแล้ว สิ่งหนึ่งที่ต้องให้ความใส่ใจเป็นพิเศษเพื่อสุขอนามัยที่ดีในการเดินทาง คือการใช้บริการห้องน้ำสาธารณะตามสถานที่ต่างๆ อาทิ สถานีขนส่ง ปั๊มน้ำมัน ศาสนสถาน โรงพยาบาลแลตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ซึ่งต้องขอความร่วมมือ ให้ผู้ประกอบการในสถานที่ต่างๆ ร่วมกันล้างห้องน้ำสาธารณะให้สะอาด เพื่อรองรับจำนวนนักท่องเที่ยว จำนวนมากที่เดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยเน้นการทำความสะอาดแหล่งปนเปื้อนเชื้อโรคที่ต้อง สัมผัสบ่อย ได้แก่ ที่จับสายฉีดชำระ ซึ่งตรวจพบเชื้อโรคมากที่สุดถึงร้อยละ 85 /บริเวณพื้นห้องน้ำพบร้อยละ 50 /ที่รองนั่งโถส้วมพบร้อยละ 31 /ที่กดโถส้วมและโถปัสสาวะพบร้อยละ 8 /ที่เปิดก๊อกอ่างล้างมือพบร้อยละ 7 และกลอนประตูหรือลูกบิดพบร้อยละ 3 พร้อมทั้งสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในการใช้ส้วมให้กับนักท่องเที่ยว โดยต้องไม่ขึ้นไปเหยียบบนโถส้วมแบบนั่งราบหรือแบบชักโครก ไม่ทิ้งขยะหรือวัสดุใดๆลงโถส้วม ราดน้ำหรือกดชักโครกทุกครั้งหลังการใช้ส้วม และล้างมือทุกครั้งหลังการใช้ส้วม

   ทั้งนี้ ที่ผ่านมากรมอนามัยได้สนับสนุนให้สถานประกอบการทุกแห่งให้ความสำคัญต่อการพัฒนา ส้วมสาธารณะให้ได้มาตรฐาน คือ สะอาด เพียงพอ และปลอดภัย รวมทั้งการจัดการขยะ ควรจัดเตรียมถังขยะพร้อมฝาปิดให้มิดชิดไว้บริการ และจัดให้มีการคัดแยกขยะ เพื่อความเป็นระเบียบ ลดปริมาณขยะที่จะไปกำจัดและลดการเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์ แมลงพาหะนำโรค