13-05-2562

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สั่งโรงเรียนทั่วประเทศเตรียมพร้อมรับมือเปิดเทอม 16 พฤษภาคมนี้

   นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดเผยถึงการเตรียม ความพร้อมในการเปิดภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน หรือ สพฐ. ซึ่งจะเปิดเรียนอย่างเป็นทางการในวันที่ 16 พฤษภาคม ว่า ได้ประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ ร่วมกับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษาทั่วประเทศ ประมาณ 50,000 คน เพื่อเตรียมความพร้อม ทั้งการตรวจสอบความสะอาด ความปลอดภัยภายในอาคารเรียน ห้องเรียน อุปกรณ์สื่อการสอน และเครื่องเล่นในสนามเด็กเล่น เป็นต้น โดยเฉพาะสัปดาห์แรก ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกคนต้องออกมาคอยรับนักเรียนหน้าโรงเรียนร่วมกับครูเวร และทุกวันต้องมีครูเวรทำหน้าที่ดูแล หน้าโรงเรียน พร้อมประสานให้เจ้าหน้าที่ตำรวจร่วมดูแลความปลอดภัยในการข้ามถนน

   เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากการวางมาตรการเหล่าดังกล่าวแล้ว สพฐ. จะมอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเจ้าหน้าที่ไปติดตามการปฏิบัติของโรงเรียน โดยทุกโรงเรียนต้องพร้อมเปิดเทอมก่อนวันที่ 14 พฤษภาคม และ สพฐ.จะส่งเจ้าหน้าที่ติดตามไปทุกเขตพื้นที่ฯ เพื่อสุ่มตรวจโรงเรียนเขตละ 3 แห่ง ทั้งขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ว่ามีความพร้อมหรือไม่