13-05-2562

ธนาคารออมสิน เตรียมออกสลากออมสินดิจิทัล 1 ปี มุ่งส่งเสริมการออมอย่างต่อเนื่อง

   ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ธนาคารออมสินในฐานะ สถาบันการเงินของรัฐที่มุ่งมั่นทำหน้าที่ส่งเสริมการออม และนำเสนอรูปแบบการออมผ่านผลิตภัณฑ์เงินฝาก ที่หลากหลาย เพื่อสนับสนุนภาคการออมอย่างยั่งยืน โดยมีการปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์เงินฝากอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดธนาคารออมสินได้นำเสนอผลิตภัณฑ์เงินฝากที่มีผลตอบแทนที่น่าสนใจ และจูงใจให้เกิดการเริ่มต้นการออม ด้วยการเปิดรับฝากสลากออมสินดิจิทัล 1 ปี ซึ่งเหมาะกับผู้ฝากในกลุ่มนักเรียนนิสิตนักศึกษา ชั้นเตรียมอุดมศึกษา วัยเริ่มต้นทำงาน จนถึงวัยทำงาน ซึ่งต้องการเริ่มต้นการออมเงินที่ให้ผลตอบแทนคุ้มค่า และใช้ Mobile Banking เครื่องมือฝากเงินในยุคดิจิทัล โดยจะเปิดรับฝากตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป ผ่าน Mobile Banking หรือ MyMo (มายโม่) ของธนาคารออมสินเท่านั้น

   สำหรับสลากออมสินดิจิทัล 1 ปี อายุสลาก 1 ปี เปิดรับฝากหน่วยละ 20 บาท ฝากครบ 1 ปี ได้ดอกเบี้ยหน่วยละ 0.05 บาท โดยธนาคารจะโอนเงินต้นและดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากที่เป็นบัญชีคู่โอน หากถูกรางวัล ธนาคารจะโอนเงินรางวัลเข้าบัญชีคู่โอนในวันถัดจากวันที่ออกรางวัล ซึ่งดอกเบี้ยและเงินรางวัลได้รับการ ยกเว้นภาษี แต่หากผู้ฝากถอนคืนก่อนสลากครบอายุ โดยฝากครบ 6 เดือน แต่ไม่ครบ 1 ปี ได้ดอกเบี้ยหน่วยละ 0.02 บาท ฝากครบ 3 เดือน แต่ไม่ครบ 6 เดือน ไม่ได้รับดอกเบี้ย และถ้าถอนคืนก่อน 3 เดือน จะถูกหักส่วนลดหน่วยละ 0.50 บาท

   ทั้งนี้ ในระหว่าง 1 ปีที่ถือสสลาก ผู้ฝากมีสิทธิ์ลุ้นถูกรางวัลจากการออกรางวัลเลขสลากทุกวันที่ 16 ของเดือน เป็นจำนวน 12 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการฝาก โดยมีรางวัลสูงสุด รางวัลที่ 1 มูลค่าเงินรางวัล 2 ล้านบาท จำนวน 1 รางวัล รางวัลที่ 2 มูลค่าเงินรางวัล 100,000 บาท จำนวน 1 รางวัล รางวัลที่ 3 – 5 และรางวัลเลขท้าย 4 ตัว โดยการออกรางวัลนี้จะมีการถ่ายทอดสดผ่านทางสื่อออนไลน์ ของสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก และสลากจะหยุดจำหน่ายในวันที่ 16 ของทุกเดือน โดยธนาคารออมสิน จะเปิดวงเงินรับฝากสำหรับงวดแรก 12,000 ล้านบาท