15-05-2562

สภากาชาดไทย ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เปิดให้ผู้ป่วยที่ต้องการใช้กัญชารักษาโรค ลงทะเบียนการใช้กัญชาทางอินเทอร์เน็ต

   ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เปิดเผยถึงการลงทะเบียนการใช้กัญชาทางอินเทอร์เน็ต เพื่อผู้ป่วยดำเนินการก่อนสิ้นวันนิรโทษกรรม 21 พฤษภาคมศกนี้ ว่า สำหรับผู้ที่ต้องการลงทะเบียนออนไลน์ สามารถทำได้ทุกกลุ่ม ทั้งที่เคยลงทะเบียนอย่างเป็นทางการแล้ว ผู้ที่ยังไม่เคยลงทะเบียน รวมถึงผู้ป่วยที่มีข้อจำกัดทางการรักษาแผนปัจจุบัน แต่ไม่สามารถหาใบรับรองแพทย์ได้ทัน ซึ่งข้อมูลที่แจ้งทั้งหมด ต้องเป็นความจริงและยืนยันได้ โดยหลังจากลงทะเบียน ให้นำข้อมูลหลักฐาน รวมทั้งเอกสารรับรองชื่อโรค ไปขึ้นทะเบียนกับทางองค์การอาหารและยา ซึ่งจะเป็นการเสร็จสิ้นกระบวนการอย่างสมบูรณ์ สำหรับข้อมูลที่ลงทะเบียนจะเป็นความลับ และเป็นหลักฐาน ที่ทางการไม่สามารถจับหรือปรับ หลังจากพ้นวันนิรโทษกรรม เพราะถือว่ามีความบริสุทธิ์ใจในการจดแจ้ง