17-05-2562

องค์การค้าของสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา พิมพ์หนังสือเรียนเสร็จตามเป้า

   นายวีระกุล อรัณยะนาค ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการองค์การค้าของสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือ สกสค. กล่าวถึงความคืบหน้าในการจัดพิมพ์หนังสือเรียนประจำปีการศึกษา 2562 ว่า ขณะนี้การจัดพิมพ์หนังสือเรียนขององค์การค้าของ สกสค. ดำเนินการเสร็จและจัดส่งให้กับร้านค้าตัวแทนจำหน่ายเกือบครบทั้ง 100% แล้ว เหลืออีกเพียงเล็กน้อยเท่านั้นที่รอการจัดส่ง และภายในสัปดาห์นี้จะดำเนินการให้แล้วเสร็จทั้งหมด อย่างไรก็ตามขณะนี้องค์การค้าของ สกสค.ได้วางแผนการจัดพิมพ์หนังสือในล็อตทึ่สอง หากมีคำสั่งจัดซื้อจากร้านค้าเข้ามาอีก โดยหากมีจำนวนเข้ามาไม่มากองค์การค้าของ สกสค. จะดำเนินการจัดพิมพ์เองทั้งหมด แต่ถ้ามีจำนวนมากและมีข้อจำกัดในเรื่องของระยะเวลา อาจจะต้องส่งให้โรงพิมพ์ของเอกชนเป็นผู้จัดพิมพ์

   ปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการองค์การค้า สกสค. กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับการจัดพิมพ์หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือ สสวท. ขณะนี้ได้พิมพ์และจัดส่งให้เรียบร้อยหมดแล้ว โดยก่อนหน้านี้ได้มีการพูดคุยกับทางผู้บริหาร สสวท. ว่า หากปีนี้องค์การค้าฯ สามารถจัดพิมพ์หนังสือให้กับ สสวท.ได้ ปีการศึกษาหน้าจะขอผลิตหนังสือเรียนของ สสวท.เพิ่ม ซึ่งหลังจากนี้จะมีการสรุปผลการดำเนินงาน และหารือกับทางผู้บริหารของ สสวท.เพื่อวางแผนการผลิตในปีการศึกษาหน้าต่อไป