11-06-2562

กระทรวงศึกษาธิการ เตรียม อนุมัติงบประมาณกว่า 300 ล้านบาท ให้โรงเรียนจัดสรรอินเตอร์เน็ต ให้ครบทุกโรงเรียนทั่วประเทศ

   นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ กพฐ. กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ เตรียมดำเนินการขับเคลื่อนอินเตอร์เน็ตโรงเรียนให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ซึ่งขณะนี้การดำเนินการเกือบร้อยละ 90 ส่วนที่เหลือที่ยังไม่มีอินเตอร์เน็ตใช้งานจะเป็นโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล

   ทั้งนี้ได้มอบให้เขตพื้นที่การศึกษาไปสำรวจและดูแลโรงเรียนในสังกัดให้มีการติดตั้งอินเตอร์เน็ตอย่างครบถ้วน โดยให้โรงเรียนเลือกใช้ระบบอินเตอร์เน็ตที่เหมาะสมกับสถานศึกษาได้เอง ซึ่ง สพฐ.ได้เตรียมงบประมาณสำหรับค่าใช้จ่ายในการติดตั้งอินเตอร์เน็ตไว้แล้ว ประมาณ 300 ล้านบาท เพื่อให้โรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น พร้อมย้ำว่า อินเตอร์เน็ตโรงเรียนมีความสำคัญมาก ซึ่งการมีอินเตอร์เน็ตจะส่งผลให้ครูได้มีการผลิตเนื้อหาการเรียนการสอนได้หลากหลาย พร้อมผลิตนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนให้แก่นักเรียน ตลอดจนทำให้เด็กนักเรียนเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลเรื่องการขับเคลื่อนสังคมดิจิทัล