21-06-2562

บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด เชิญชวนเยาวชนในระดับชั้นประถมศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดในโครงการ “ฮอนด้า ซูเปอร์ ไอเดีย คอนเทสต์” ภายใต้แนวคิด “คิด(ส์) กระหึ่มโลก” www.hondasuperidea.com

บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด เชิญชวนเยาวชนในระดับชั้นประถมศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดในโครงการ “ฮอนด้า ซูเปอร์ ไอเดีย คอนเทสต์” ภายใต้แนวคิด “คิด(ส์) กระหึ่มโลก” เพื่อชิงรางวัลโล่พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมด้วยทุนการศึกษา รวมถึงการเป็นตัวแทนเยาวชนไทยเดินทางไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความคิดสร้างสรรค์และวัฒนธรรม ณ ประเทศญี่ปุ่น นอกจากนี้ โครงการ “ฮอนด้า ซูเปอร์ ไอเดีย คอนเทสต์ 2019” ยังสานต่อรางวัล “ครูผู้สร้างแรงบันดาลใจ” จำนวน 2 รางวัล โดยมุ่งหวังกระตุ้นให้ครูเกิดแรงบันดาลใจในการช่วยผลักดันกระบวนการเรียนรู้และส่งเสริมจินตนาการสร้างสรรค์ของเยาวชน ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ประสานงาน โครงการฮอนด้า ซูเปอร์ ไอเดีย คอนเทสต์ 2019 “คิด(ส์) กระหึ่มโลก” บริษัท ซูเปอร์จิ๋ว อีเวนต์ จำกัด ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา09.00-18.00 น. หรือทางเว็บไซต์ www.hondasuperidea (ฮอน-ด้า-ซู-เปอร์-ไอ-เดีย) และสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 09 5762 7610