10-07-2562

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ ภาคเอกชน และภาคีเครือข่ายเปิดโครงการ “กรกฎาคม เดือนแห่งความปลอดภัย

   พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง สมาชิกวุฒิสภา เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ “กรกฎาคม เดือนแห่งความปลอดภัย สร้างวินัยจราจร”ระยะที่ 1 กิจกรรม หนูน้อยปลอดภัย สร้างวินัยจราจร โดยมี นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงเรียนพญาไท ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพมหานคร พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง กล่าวว่า ตามที่มีโอกาสได้ร่วมคณะเดินทางไปประเทศญี่ปุ่น ในช่วงที่ดำรงตำแหน่งเป็นรองนายกรัฐมนตรี และได้มีโอกาสไปศึกษาดูงานในเรื่องเทคโนโลยีความปลอดภัย และรถไฟฟ้าความเร็วสูง JR (เจอาร์) โดยได้มีการพูดคุยกันถึงนวัตกรรมความปลอดภัยภาคขนส่ง จึงเกิดแนวคิดว่า ถ้าหากมีเทคโนโลยีหรือความรู้ในส่วนนี้เข้ามาถ่ายทอดในประเทศไทยจะทำให้ประเทศ เกิดการพัฒนาได้ดียิ่งขึ้น จึงมีการประสานความร่วมมือกันเรื่อยมา ซึ่งต่อมาได้มีการประชุมหารือโครงการ “ปลูกความรู้ สู่เยาวชนไทย สร้างวินัยจราจร” ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือสพฐ. สถาบันนวัตกรรมและเทคโนโลยีซันชิโร่ บริษัท ไทย ยาซากิ เน็ตเวิร์ค เซอร์วิส จำกัด และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อนำหลักสูตรการฝึกนักเรียนด้านความปลอดภัยทางถนนของญี่ปุ่นมาให้ความรู้ ฝึกทักษะ และสร้างวินัยจราจรให้กับนักเรียนช่วงวัย 6 – 8 ปี โดยพัฒนาต่อยอดมาเป็น โครงการ “กรกฎาคม เดือนแห่งความปลอดภัย สร้างวินัยจราจร”ระยะที่ 1 กิจกรรม หนูน้อยปลอดภัย สร้างวินัยจราจร ครั้งนี้ ซึ่งเป็นสิ่งที่น่ายินดีที่ 2 ประเทศได้ทำกิจกรรมที่ดีร่วมกัน

   ด้าน นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการนี้ เป็นโครงการ ที่ สพฐ. ร่วมกับ ภาคเอกชน อาทิ บริษัท ไทย ยาซากิ เน็ตเวิร์ค เซอร์วิส จำกัด / บริษัท ยามาโตะ อุนยู ประเทศไทย จำกัด / บริษัท เอสซีจี ยามาโตะ เอ็กซ์เพรส จำกัด และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดขึ้น โดยมีความประสงค์จะทำให้เดือนกรกฎาคม เป็นเดือนแห่งความปลอดภัย สร้างวินัยจราจร ซึ่งจะมีการรณรงค์ด้านความปลอดภัย สร้างวินัยจราจรให้กับสถานศึกษา ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน พร้อมทั้งเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และสนองพระบรมราโชบายด้านการศึกษา มุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน  โดยจะมีการจัดทำคู่มือหลักสูตรการฝึกนักเรียนด้านความปลอดภัยทางถนน ซึ่งจะขยายผลไปยัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาทั่วประเทศ เพื่อให้ครูนำไปบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนและจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อให้ความรู้ สร้างความเข้าใจให้กับสถานศึกษา ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน ซึ่ง สพฐ. ได้ประชุมหารือการดำเนินงานกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร คัดเลือกโรงเรียนนำร่อง จำนวน 10 โรงเรียน อาทิ โรงเรียนพญาไท / โรงเรียนวัดอมรินทราราม / โรงเรียนวัดเจ้ามูล / โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ จัดกิจกรรม “หนูน้อยปลอดภัย สร้างวินัยจราจร” โดยแบ่งเป็น 4 ฐาน ได้แก่ ฐานที่ 1 "หนูน้อยเอาตัวรอดอย่างไร เมื่อติดอยู่ในรถ" / ฐานที่ 2 "หนูน้อยทำความรู้จักจุดบอดของรถ" / ฐานที่ 3 "เช็คความปลอดภัย ก่อนหนูน้อยลงจากรถ" และฐานที่ 4 "หนูน้อยข้ามถนนปลอดภัย ง่ายนิดเดียว"

   ขณะที่ พันตำรวจเอกสุรศักดิ์ เลาหพิบูลย์กุล อาจารย์กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กล่าวว่า ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ตำรวจให้มีองค์ความรู้ เพื่อสามารถลดอุบัติเหตุเกี่ยวกับเด็กให้มากที่สุด ล่าสุดทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มีมาตรการที่เข้มงวด ดูแลการจราจรโดยเฉพาะบริเวณทางข้ามเพื่อความปลอดภัยของเด็กนักเรียนด้วย