23-07-2562

กรุงเทพมหานคร เดินหน้าก่อสร้างเขื่อนคลองเปรมประชากรในระยะแรก เพื่อช่วยบริหารจัดการน้ำคาดแล้วเสร็จทั้งโครงการปี 2565

   พลตำรวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานคร ได้เริ่มก่อสร้างเขื่อนคลองเปรมประชากรในระยะทางประมาณ 26 กิโลเมตร ซึ่งเริ่มตั้งแต่เขตดุสิต ไปถึงคลองบ้านใหม่พื้นที่รอยต่อกับจังหวัดปทุมธานีสำหรับโครงการก่อสร้างเขื่อนคลองเปรมประชากร มีบ้านเรือนประชาชนที่พักอาศัยอยู่ประมาณ 5,000 หลังคาเรือน โดยกรุงเทพมหานครจะเข้าไปเจรจาทำความเข้าใจกับประชาชนก่อนที่จะเริ่มดำเนินการก่อสร้างเขื่อน โดยแบ่งการดำเนินโครงการก่อสร้างออกเป็น 4 ช่วง โดยจะเริ่มก่อสร้างในระยะเริ่มต้นประมาณ 400 เมตร ใช้งบประมาณของกรุงเทพมหานครในจำนวนเงิน 62 ล้านบาทและในส่วนที่เหลือจะได้รับงบประมาณเพิ่มเติมจากรัฐบาล ซึ่งโครงการก่อสร้างเขื่อนคลองเปรมประชากร คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในปี 2565

   ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวเพิ่มเติมถึงปัญหาภัยแล้งว่า กรุงเทพมหานครอาจจะได้รับผลกระทบไม่มากนัก เนื่องจากมีพื้นที่ทางเกษตรในบางส่วนรวมถึงมีการบริหารจัดการน้ำในช่วงหน้าแล้งไว้แล้ว จึงไม่น่าเป็นห่วง แต่สิ่งที่กรุงเทพมหานครให้ความสำคัญนั่นคือปัญหาน้ำท่วมขังที่จะต้องบริหารจัดการเพื่อที่จะให้มีผลกระทบกับประชาชนน้อยที่สุด