24-07-2562

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เตรียมตั้งวอร์รูม หนุนนโยบายรัฐบาลในส่วน

   ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดเผยภายหลังการประชุมผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ สพฐ. ว่า ตามที่รัฐบาลมีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการนั้น ในส่วนของ สพฐ. ได้มีการจัดตั้งวอร์รูมที่กระทรวงศึกษาธิการ และ สพฐ. ซึ่งจะใช้วางแผนและสั่งการในการเตรียมข้องมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา เพื่อสนับสนุนนายณัฎฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในการแถลงนโยบายของรัฐบาลอย่างเป็นทางการในวันที่ 25-26 กรกฎาคมศกนี้

   สำหรับประเด็นที่ สพฐ. ได้เตรียมข้อมูลไว้ คือ เรื่องการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน ในการเพิ่มสมรรถนะผู้เรียน การพัฒนาคุณภาพวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับ สพฐ. การส่งเสริมความเป็นเลิศ ความร่วมมือกับเอกชนที่สนับสนุนการจัดการศึกษา อีกทั้งการพัฒนานวัตกรรมของ สพฐ. รวมถึงการสร้างเครือข่าย สพฐ. กับทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานในประเทศและต่างประเทศ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน

   ส่วนการพัฒนาครู ได้เตรียมการสรุปข้อมูลทั้งที่ผ่านมาและที่ดำเนินการอยู่ รวมทั้งการพัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล ปัญหาการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา การพัฒนาวิชาชีพทุกช่วงวัย การวัดแววความสามารถของเด็ก นอกจากนี้ ยังได้เตรียมเรื่องโครงการอาหารกลางวัน ซึ่งขณะนี้รูปแบบการจัดการอาหารกลางวันในโรงเรียนสังกัด สพฐ. มี 3 รูปแบบ คือ ครูซื้อมาจัดทำเอง ประมาณ 5,000 กว่าโรง ครูซื้อและจ้างทำประมาณ 10,000 กว่าโรง และจ้างเหมา ประมาณ 7,000 กว่าโรง ซึ่งปัจจุบันมีโรงเรียน ที่มีปัญหาประมาณเพียง 0.02 % เท่านั้น ซึ่งถือว่าน้อยมาก