25-07-2562

กรมอนามัย จัดโครงการ 10 ล้านครอบครัวไทย ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

   นายแพทย์บัญชา ค้าของ รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จัดโครงการ 10 ล้านครอบครัวไทย ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระหว่างวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 4 พฤษภาคม 2563 ชวนครอบครัวไทยมาร่วมออกกำลังกายเพื่อสร้างสุขภาพดีกันถ้วนหน้า พร้อมร่วมกันเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ด้วยการรับสนองพระราโชบายของพระองค์ที่มีพระราชประสงค์ให้คนไทยสุขภาพดี ด้วยการออกกำลังกาย โดยประชาชนทุกครอบครัวสามารถร่วมเป็นส่วนหนี่งในโครงการนี้ได้ เพียงช่วยคนในครอบครัวออกกำลังกายร่วมกัน เช่น คีตะมวยไทย 10 ท่า ที่กรมอนามัยจัดทำคลิปวีดิทัศน์ สอนท่าคีตะมวยไทย 10 ท่า เผยแพร่ทางเว็บไซต์ you tube ไปแล้ว หรือจะออกกำลังกายร่วมกันแบบใดก็ได้แล้วโพสรูปลงเว็ปไซต์ “คราวไบค์อุ่นไอรัก

   นายแพทย์บัญชา ค้าของ กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการ 10 ล้านครอบครัวไทย ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ เฉลิมพระเกียรติฯ ขณะนี้เริ่มดำเนินการมาระยะหนึ่งโดยมีสาธารณสุขทั่วประเทศเป็นแกนหลัก จากนี้จะขยายโครงการโดยความร่วมมือจากชมรมออกกำลังกาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และอาจมีการขยายเวลาเพื่อครอบคลุมครอบครัวไทยให้ได้มากที่สุด หวังสร้างสังคมไทยใส่ใจการออกกำลังกายเป็นพื้นฐานของการมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืนต่อไป