09-08-2562

ทีเซลส์ จับมือมูลนิธิโรคอัลไซเมอร์แห่งประเทศไทย ร่วมกับองค์การบริการส่วนจังหวัดเชียงราย จัด

   ดร.นเรศ ดำรงชัย ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ กล่าวว่า กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซลส์ (TCELS) จับมือ มูลนิธิโรคอัลไซเมอร์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันโรคอัลไซเมอร์ ภายใต้ “โครงการสังคมไทยห่างไกลอัลไซเมอร์ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” พร้อมกล่าวถึง บทบาทของหน่วยงานที่เกี่ยวกับ การส่งเสริมสุขภาพ และคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุไทย ว่าได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องทั้งการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงการมีส่วนร่วม ผลักดันร่วมกับเครือข่าย ไม่ว่าจะเป็น การพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมการดูแลรักษา เครื่องมือแพทย์ งานด้านทันตกรรม ระบบดูแลเฝ้าระวังผู้สูงอายุ การช่วยเหลือฉุกเฉิน แอปพลิเคชันฝึกสมอง รวมถึง ระบบสารสนเทศสุขภาพ ผ่านกลไกการดำเนินงานของโปรแกรมเวชนคร และโปรแกรมต่างๆ ของหน่วยงาน โดยมุ่งหวังเพื่อให้ลดความเหลื่อมล้ำ และให้เกิดการบริการอย่างเท่าเทียม สู่ภูมิภาค จึงเกิดเป็นหนึ่งแนวคิดของการดำเนินงาน “โครงการสังคมไทยห่างไกลอัลไซเมอร์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก : กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันโรคอัลไซเมอร์” ซึ่งโดยปกติจะจัดขึ้นเฉพาะส่วนกลาง แต่เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในปีนี้ หน่วยงานจึงได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากเครือข่ายการดำเนินงานไม่ว่าจะเป็น มูลนิธิโรคอัลไซเมอร์แห่งประเทศไทย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย รวมถึง องค์การเภสัชกรรม ได้นำผลิตภัณฑ์สารสกัดสมุนไพรพรมมิ มาแจก เช่นเดียวกับ ทางโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ได้นำผลิตภัณฑ์สมุนไพรตำรับกลีบบัวแดง มา เช่นเดียวกัน ซึ่ง ทั้งสองผลิตภัณฑ์เป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยบำรุง และส่งเสริมการทำงานของสมอง

   นอกจากนี้ภายในงาน ยังมีการนำเสนอ แอปพลิเคชัน “MEMO GAMING” ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่ช่วย ฝึกสมองด้านความจำ จดจำสิ่งต่างๆ วิเคราะห์รูปทรง จดจำตำแหน่งในภาพ ผ่านตัวการ์ตูนเพิ่มสีสันในสื่อสารให้เกิดความเข้าใจได้ง่ายขึ้น เพื่อเป็นการออกกำลังสมอง ลดความเสี่ยงในการเกิดโรคอัลไซเมอร์ สามารถดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ ทั้งระบบ Android และ iOS โดยค้นหาคำว่า memo gaming ที่ PlayStore และ AppStore และยังมีชุดการ์ดฝึกสมองทดลองความจำ ซึ่งประกอบด้วย การ์ดฝึกสมองจำนวน 3 ชุดหลัก ได้แก่ การ์ดจับคู่ภาพเหมือน การ์ดจับคู่ภาพสัมพันธ์ และการ์ดจับคู่ภาพตรงข้าม ที่ได้ร่วมกับทางมูลนิธิโรคอัลไซเมอร์ออกแบบมาเพื่อ เป็นการส่งเสริมการออกกำลังสมองในผู้สูงอายุ มาแจกตัวแทนผู้เข้าร่วมจากโรงเรียนผู้สูงอายุในจังหวัดเชียงราย โดยจะช่วยเป็นสื่อช่วยให้ผู้สูงอายุมีกิจกรรมที่ได้ทำร่วมกัน ซึ่งได้เปิดตัว ที่โรงเรียนผู้สูงอายุวัดเชียงคาน จังหวัดเชียงรายเป็นที่แรก ถือเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาโรงเรียนผู้สูงอายุอีกรูปแบบหนึ่ง หลังจากที่ TCELS เคยมีส่วนร่วมดำเนินการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาเขตนวัตกรรมบริการสุขภาพและการท่องเที่ยว (Medicopolis) จังหวัดเชียงราย ซึ่งพบว่าจุดเด่น คือ มีเครือข่ายของผู้สูงอายุที่เข้มแข็ง โดยเฉพาะกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ

   ด้านศาสตราจารย์ แพทย์หญิง นันทิกา ทวิชาชาติ รองประธานกรรมการและเลขานุการมูลนิธิโรค อัลไซเมอร์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า การจัดงานกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการดูแลตนเองเพื่อป้องกันโรคอัลไซเมอร์ ในผู้สูงอายุ รวมถึงสร้างกระแสสังคมให้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาโรค อัลไซเมอร์ และให้ทุกส่วนร่วมมือ ร่วมใจกันแก้ไขปัญหาอีกด้วย โดยเนื้อหา ต้องการให้ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับโรคอัลไซเมอร์ และแนวทางในการปฏิบัติตน เพื่อป้องกันการเกิดโรคในเบื้องต้น ทั้งนี้ได้ นำแบบ คัดกรองอย่างง่าย มาร่วมทำกิจกรรมด้วย โดย ผู้สูงอายุ หรือผู้ดูแล สามารถทำได้เอง จากแบบคัดกรอง ทั้ง 11 ข้อ โดยสามารถ เข้าไปดูได้ที่ เว็บไซต์ www.alz.or.th และสามารถติดตามข่าวสาร การจัดงาน จากช่องทางนี้ได้อีกด้วย โดย ทางมูลนิธิฯ ได้เตรียมวางแผนในจัดการองค์ความรู้ต่างๆ ให้อยู่ในรูปแบบ e-learning ต่อไปในอนาคตด้วย