09-08-2562

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เตรียมวางแนวทางแก้ปัญหาในระบบอาชีวศึกษา มุ่งเพิ่มจำนวนผู้เรียนสายอาชีพให้มากขึ้น

   นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยถึงการดำเนินการ เพิ่มยอดผู้เรียนในสายอาชีพตามนโยบายรัฐบาล ว่า ในส่วนที่ได้กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา ขณะนี้กำลังหารือกับผู้ประกอบการ เพื่อวางแนวทางและยกระดับการเรียนการสอน ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนได้มีประสบการณ์จริงจากการลงมือปฎิบัติงานจริงเป็นหลักสำคัญ เช่น วิทยาลัยอาชีวศึกษา ที่อยู่ในพื้นที่ท่องเที่ยวจะมีการส่งเสริมหลักสูตรการท่องเที่ยวให้มากขึ้น แต่สำหรับพื้นที่ที่ไม่ได้มีแหล่งท่องเที่ยวยังคงจัดการสอนหลักสูตรท่องเที่ยวได้ไม่ได้มีการปรับลด ซึ่งสิ่งสำคัญที่กระทรวงศึกษาธิการ จะหารือกับผู้ประกอบการในการเพิ่มค่าตอบแทนนักศึกษาอาชีวะที่ไปฝึกงานในสถานะประกอบการ และการันตีการทีงานทำเมื่อเด็กจบการศึกษา เพื่อเป็นแรงจูงใจให้เด็กหันมาเรียนสายอาชีพมากขึ้น

   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวต่อไปว่า ส่วนข้อกังวลที่ทำให้ไม่สามารถเพิ่มผู้เรียน สายอาชีพได้เนื่องจากปัญหานักศึกษาทะเลาะวิวาทนั้น เรื่องนี้กระทรวงศึกษาธิการ อยากให้มองภาพรวม เพราะเรื่องดังกล่าวมีสถาบันการศึกษาไม่กี่แห่งเท่านั้นที่มีการก่อเหตุ ซึ่งกำลังแก้ไขปัญหาเหล่านี้ทั้งระบบอยู่ สำหรับข้อเสนอที่อยากให้มีการปรับค่าจ้างเด็กที่จบสายอาชีพให้เท่ากับปริญญาตรี 15,000 บาท เรื่องดังกล่าวเห็นว่าจะปรับให้เท่ากันทั้งหมดคงไม่ได้ เพราะว่าการเรียนสายอาชีพเป็นเรื่องของสมรรถนะและทักษะ ดังนั้นค่าตอบแทนจะขึ้นอยู่กับทักษะของแต่ละคนและขึ้นอยู่กับผู้ประกอบการ ดังนั้นเราควรพัฒนา เด็กสายอาชีพให้มีทักษะและศักยภาพให้เข้มข้น เพื่อในอนาคตการทำงานจะได้ต่อยอดจากการเป็นช่างไฟฟ้า สู่เจ้าของกิจการได้