09-08-2562

กรมการข้าว นำเสนอแปลงนำร่องปลูกข้าว “กข 79” ข้าวนุ่มพันธุ์ใหม่ เป็นที่ต้องการ

   นายประสงค์ ประไพตระกูล อธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยแนวโน้มความต้องการข้าวในตลาดโลกปัจจุบัน ที่มีความต้องการข้าวคุณภาพ ว่า ประเทศไทยในฐานะเป็นผู้ส่งออกข้าวที่สำคัญของโลกต้องเข้าใจพฤติกรรม รสนิยมของกลุ่มผู้บริโภคในตลาดข้าวโลก รวมถึงกลุ่มผู้บริโภคข้าวประเภทพื้นนุ่มที่กำลังได้รับความนิยม โดยเฉพาะตลาดในประเทศจีน ฮ่องกง และอาเซียน และกลุ่มผู้บริโภคชาวมุสลิมในประเทศต่างๆ เนื่องจากเป็นข้าวที่มีความนุ่ม ราคาถูกกว่าข้าวหอมมะลิ และคาดว่าในอนาคตจะมีแนวโน้มความต้องการ ข้าวนุ่มเพิ่มขึ้น อีกทั้งตลาดมีโอกาสขยายตัวได้สูง เนื่องจากขณะนี้พันธุ์ข้าวนุ่มที่ได้รับความสนใจ และเป็นที่ต้องการของตลาดที่จะใช้แข่งขันในตลาด ต่างประเทศ คือ พันธุ์ข้าว กข 79 ซึ่งกรมการข้าวได้รับรองพันธุ์เมื่อต้นปี 2562 และจากการประเมินโดยผู้ประกอบการค้าข้าวและผู้ประกอบการเมล็ดพันธุ์ข้าว มีความเห็นว่าเป็นพันธุ์ที่ตรงตามความต้องการของตลาด สามารถปลูกได้ตลอดปี ให้ผลผลิตสูง ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล โรคไหม้ และคุณภาพการสีดีมาก