13-08-2562

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) ร่วมส่งเสริมการพัฒนากิจกรรมของเครือข่ายโรงเรียนผู้สูงอายุจังหวัดเชียงราย

   นายทัศนัย สุธาพจน์ นายอำเภอเชียงของ จ.เชียงราย พร้อมด้วย นางสลักจฤฎดิ์ ติยะไพรัช ประธานสภาวัฒนธรรม จ.เชียงราย นายช่วง ทะกัน นายกเทศบาลตำบลสถาน พระครูปิยวรรณพิพัฒน์ เจ้าอาวาสวัดหัวฝาย อ.พาน จ.เชียงราย ร่วมด้วยตัวแทนจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ TCELS ร่วมกันเปิดงานส่งเสริมการพัฒนากิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลสถานวัดเชียงคาน ณ อ.เชียงของ จ.เชียงราย

   พระครูปิยวรรณ พิพัฒน์ เจ้าอาวาสวัดหัวฝาย อ.พาน จ.เชียงราย ในฐานะประธานเครือข่ายโรงเรียนผู้สูงอายุจังหวัดเชียงราย และประธานชมรมคลังปัญญาผู้สูงอายุจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า ในภาคเหนือโดยเฉพาะ จ.เชียงราย มีประชากรสูงอายุมากเป็นอันดับต้นๆของประเทศไทย โดยมีประมาณ 1 แสน 9 หมื่นกว่าคน และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี ที่ผ่านมาพบว่าผู้สูงอายุ ส่วนใหญ่มีอาการซึมเศร้า ขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องโภชนาการ อาหาร และการดูแลสุขภาพ ของตนเอง อีกทั้งยังถูกหลอกลวงได้ง่าย จึงได้เริ่มมีการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุแห่งแรกขึ้นใน จ.เชียงรายเมื่อปี 2554 ณ โรงเรียนผู้สูงอายุวัดหัวฝาย บ้านหัวฝาย ต.สันกลาง อ.พาน และขยายครอบคลุมไปยังพื้นที่ต่างๆ ปัจจุบันมีโรงเรียนผู้สูงอายุแล้วกว่า 137 แห่ง มีผู้สูงอายุที่เป็นสมาชิกเข้าเรียนกว่า 2 หมื่นคน โดยเป็นลักษณะการรวมกลุ่มในรูปแบบของจิตอาสา มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิด ให้กำลังใจ คล้ายกับต้นแบบที่นำมาจากประเทศญี่ปุ่น ทำให้ผู้สูงอายุมีเพื่อน มีการเข้าสังคม ช่วยลดอาการซึมเศร้า ต้านอัลไซเมอร์ ลดการเป็นผู้ป่วยติดเตียง โดยเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตใน 5 มิติ ทั้งด้านสุขภาพ ด้านอาชีพและรายได้เสริม ด้านศาสนาและวัฒนธรรม ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมทั้งด้านสิ่งแวดล้อม

   ทั้งนี้ ภายในงานมีการโชว์การแสดงพื้นบ้านโดยสมาชิกผู้สูงอายุจากโรงเรียนต่างๆ อาทิ การแสดงฟ้อนสลุง การออกกำลังกายด้วยไม้พลอง การรำวง พร้อมทั้งมีการจัดแสดงผลงานหัตถกรรม อาทิ บายศรี เครื่องจักสาน งานแกะสลักตอกลาย กระเย็บกระเป๋าผ้า นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรม ที่ทางโรงเรียนผู้สูงอายุทำร่วมกับหน่วยงานของภาครัฐโดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ TCELS กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ได้นำชุดการ์ดฝึกสมองทดลองความจำซึ่งประกอบด้วย การ์ดฝึกสมองจำนวน 3 ชุดหลัก ได้แก่ การ์ดจับคู่ภาพเหมือน การ์ดจับคู่ภาพสัมพันธ์ และการ์ดจับคู่ภาพตรงข้าม ที่ได้ร่วมกับทางมูลนิธิโรคอัลไซเมอร์ ออกแบบมาเพื่อเป็นการส่งเสริมการออกกำลังสมองในผู้สูงอายุ มาให้ฝึกเล่น โดยจะช่วยเป็นสื่อให้ผู้สูงอายุมีกิจกรรมได้ทำร่วมกัน