21-08-2562

กระทรวงคมนาคม เตรียมออกมาตรการจำกัดเวลารถบรรทุกขนาดใหญ่ที่วิ่งในเขตเมืองและปริมณฑล เพื่อลดปัญหาการจราจรติดขัด

   นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการแปรนโยบายเร่งด่วนไปสู่การปฏิบัติของกระทรวงคมนาคมได้มีการหารือถึงแนวทางการจำกัดเวลาให้รถบรรทุกขนาดใหญ่เข้ามาวิ่งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร หรือ สนข. ได้ศึกษามาว่าจะกำหนดเขตการวิ่งให้บริการของรถบรรทุกใหญ่โดยกำหนดเขตพื้นที่ ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก และถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ด้านตะวันออก เป็นเขตในการกำหนดพื้นที่ในการกำหนดเวลารถบรรทุกขนาดใหญ่มาวิ่งให้บริการแบ่งเป็น 3 โซน ประกอบด้วยโดยบนถนนนอกเขตพื้นที่วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร จะสามารถใช้รถบรรทุกขนาดใหญ่ได้ตั้งแต่เวลา 21.00 น.- 06.00 น.

   ส่วนพื้นที่ที่อยู่ในวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครสามารถใช้รถบรรทุกขนาดใหญ่ได้ตั้งแต่เวลา 24.00 น. -04.00 น. จากเดิมที่อนุญาตให้รถบรรทุกขนาดใหญ่วิ่งในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้ในเวลา 10.00 น.-15.00 น. และช่วง 21.00 น. – 06.00 น.

   ส่วนพื้นที่ภายในวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร อนุญาตให้วิ่งได้ในเวลา 21.00 น. – 06.00 น. และในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการอนุญาตให้วิ่งได้ในเวลา 10.00 น. – 16.00 น. และ ช่วง 20.00 น. – 06.00 น. / พื้นที่จังหวัดนนทบุรีและปทุมธานีอนุญาตให้วิ่งได้ในเวลา 09.00 น.-16.00 น. และช่วง 19.00 น.-06.00 น. ทั้งนี้ คาดว่ามาตรการดังกล่าวจะช่วยลดปริมาณการจราจรติดขัดจากรถบรรทุกขนาดใหญ่ในพื้นที่ กรุงเทพมหานครและปริมณฑลได้ประมาณ 50,000 คันต่อวัน เกิดความคล่องตัวขึ้น แก่ประชาชนทั่วไปได้