22-08-2562

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แนะที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย

   ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล ประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบการ คัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา หรือ ทีแคส และคณะทำงานของที่ประชุมอธิการบดี- แห่งประเทศไทย หรือ ทปอ. ได้เข้าพบ เพื่อขอรับนโยบายเกี่ยวกับแนวทางการคัดเลือก บุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา โดยได้นำเสนอแนวทางการดำเนินงานระบบทีแคสให้ได้รับทราบ ซึ่งเป็นการรับฟังข้อมูลในเบื้องต้นเท่านั้น ยังไม่ได้มีข้อยุติอะไร อย่างไรก็ตามทางกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือ อว. ได้เสนอว่าควรจะคิดเรื่องนี้ให้ครบทั้งระบบ เพราะทีแคสในขณะนี้ มีหลายช่องทางในการคัดเลือก จึงอยากให้ช่วยคิดหาแพลตฟอร์มที่เป็นแพลตฟอร์มกลางจริงๆ ที่ทุกฝ่ายอยากมีส่วนร่วม ซึ่งความจริงแล้วก็ยังมีหลายอย่างที่ยังซ้ำซ้อนกันอยู่ ซึ่งในที่สุดระบบการคัดเลือก ควรที่จะต้องตอบโจทย์เรื่องสมรรถนะด้วย ซึ่งคณะทำงานฯก็บอกว่าต้องใช้เวลา จึงให้คณะทำงาน กลับไปหาวิธีการด้วย

   ด้านรองศาสตราจารย์ เพ็ญรัตน์ หงษ์วิทยากร รองเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ในการประชุม ทปอ. วันที่ 25 สิงหาคม 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ทปอ. ได้เชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ สรนิต ศิลธรรม ปลัดอว. มามอบนโยบายว่า มหาวิทยาลัยจะมีทิศทางในการทำงานอย่างไร และในวันดังกล่าว ทปอ. จะสรุปแนวทาง ทีแคส 2563 ด้วยว่าจะเป็นอย่างไรและจะได้แจ้งให้เด็กได้รับทราบต่อไป