29-08-2562

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เตือนอย่าหลงเชื่อโฆษณาและซื้อยาต้านไวรัส HIV

   เภสัชกรหญิงสุภัทรา บุญเสริม รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย. ได้รับเรื่องร้องเรียนพบการขายยาต้านไวรัส HIV ผ่านสื่อออนไลน์ ทาง Facebook จึงได้เร่งตรวจสอบพบ Facebook ขายยาต้านไวรัส HIV พร้อมระบุข้อความ “ยาต้านไวรัส HIV พร้อมส่ง” ซึ่งการกระทำดังกล่าวเข้าข่ายเป็นการโฆษณาแสดงสรรพคุณยาควบคุมพิเศษและ โฆษณาขายยาโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก อย. และขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการกับผู้กระทำความผิด ซึ่งการกระทำผิดจากการขายยามีด้วยกันหลายกรณี เช่น ขายยาแผนปัจจุบันโดยไม่ได้รับอนุญาต มีโทษจำคุก ไม่เกิน 5 ปี และปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือการโฆษณาโดยไม่ได้รับอนุญาตมีโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาท

   ทั้งนี้ขอย้ำผู้ป่วยอย่าหลงเชื่อซื้อยาดังกล่าวมารับประทานเองเด็ดขาด เนื่องจากเป็นยาควบคุมพิเศษ ต้องใช้ภายใต้คำสั่งของแพทย์เท่านั้น เพื่อปรับขนาดของยาให้เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละคน ซึ่ง อย. ไม่อนุญาตให้ขายยาผ่านทางสื่อออนไลน์ เพราะเสี่ยงได้รับยาไม่มีคุณภาพเพราะจะไม่สามารถทราบได้เลยว่าเป็นยาจริง หรือ ยาปลอม ได้มาตรฐานหรือมีความปลอดภัยมากน้อยเพียงไร หรืออาจได้รับผลข้างเคียงจากยาจนเป็นอันตรายถึงชีวิตได้