02-09-2562

กระทรวงศึกษาธิการ เตรียมดึงอาชีวะเกษตรร่วมวงแก้ปัญหาอาหารกลางวัน

   ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า เนื่องจากขณะนี้มีข่าวเกี่ยวกับปัญหาคุณภาพอาหารในโครงการอาหารกลางวันที่จัดให้แก่เด็กนักเรียนอยู่บ่อยครั้ง โดยส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องการจัดอาหารไม่ครบหมู่ ไม่ถูกต้องตามหลักโภชนาการ ซึ่งจะส่งผลต่อสุขภาพ อนามัยและการเจริญเติบโตของเด็ก ดังนั้น จึงมอบหมายให้วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี นครราชสีมา ทดลองทำโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เพื่อเป็นต้นแบบในการผลิตวัตถุดิบการเกษตรที่ปลอดภัยให้แก่นักเรียน สำหรับใช้ในการประกอบอาหารตามโครงการอาหารกลางวัน โดยให้เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนกันยายนเป็นต้นไป ซึ่งเชื่อว่าน่าจะเห็นผลความก้าวหน้าภายในเดือนตุลาคมนี้

   รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวเพิ่มเติมว่า การให้วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี นครราชสีมา ทำโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน หรือ Green health school เป็นการนำร่องนำนักเรียนทำเกษตรเพื่อผลิตวัตถุดิบสำหรับการประกอบอาหารกลางวัน ซึ่งจะเป็นคำตอบแรกของการแก้ปัญหาโภชนาการของเด็ก และคำตอบที่สองที่จะได้ คือ การให้ความรู้เพิ่มเติม และเป็นการปรับพฤติกรรมการกินที่ปลอดภัยสำหรับเด็ก หรือ ที่เรียกว่า you are what you eat อีกทั้งส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของครู นักเรียน ผู้ปกครอง ภารโรง และชุมชน ในการร่วมกันปลูกผัก เลี้ยงไก่ เลี้ยงปลา หรืออื่นๆ เพื่อผลิตวัตถุดิบในการประกอบอาหาร ให้เด็กได้ทานอย่างอาหารที่มีคุณค่าครบหมู่ตามหลักโภชนาการ เนื่องจากจะมีการส่งเสริมให้พ่อแม่ผู้ปกครองได้ผลัดเวรกันเข้ามาทำอาหารให้แก่ลูกหลานของตนเอง เชื่อว่าโครงการนี้จะสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างโรงเรียนกับชุมชนได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ หลังจากเห็นความสำเร็จของโครงการนำร่องแล้ว จะเร่งผลักดันขยายผลไปยังวิทยาลัยและโรงเรียนอื่นๆ ต่อไป