10-09-2562

ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ จัดแสดงภาพยนตร์เต็มโดม เดือนกันยายน 2562 เรื่อง “อุกกาบาต ถล่มโลก”

   นางตติยา ใจบุญ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา กล่าวว่า ศูนย์วิทยาศาสตร์ เพื่อการศึกษา ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ สำนักงาน กศน. เปิดให้บริการส่วนการแสดงท้องฟ้าจำลอง โดยเปิด การแสดงเป็นรอบๆ ละ 1 ชั่วโมง เริ่มด้วยการบรรยายให้ความรู้ด้านดาราศาสตร์และอวกาศจากนักวิชาการศึกษา และต่อด้วยการฉายภาพยนตร์เต็มโดมจากเครื่องฉายดาวและสื่อมัลติมีเดีย ทั้งนี้ สามารถให้บริการผู้ชมได้ 280 คนต่อ 1 รอบการแสดง

   สำหรับภาพยนตร์เต็มโดม เดือนกันยายน 2562 เสนอเรื่อง “อุกกาบาตถล่มโลก” (Impact Earth) เนื้อหาสาระของภาพยนตร์เป็นเรื่องเกี่ยวกับสะเก็ดดาวที่ทำให้เกิดแสง เมื่อมีการเผาไหม้ในชั้นบรรยากาศ ไม่หมด อาจเหลือบางส่วนตกลงมาถึงพื้นโลก วัตถุนั้น เรียกว่า “อุกกาบาต” นักดาราศาสตร์ประเมินว่า โอกาสที่โลกจะถูกอุกกาบาตพุ่งชนที่รุนแรงถึงขั้นเป็นภัยพินาศทั่วทั้งโลก มีเพียงประมาณหนึ่งครั้งต่อทุก 100,000 ปี

   ทั้งนี้ ปัจจุบันองค์กรดาราศาสตร์นานาชาติ เริ่มหันมาให้ความสนใจและเฝ้าติดตาม สังเกตการณ์และศึกษาเกี่ยวกับอุกกาบาตเหล่านี้มากขึ้น เพราะในอนาคตอาจส่งผลกระทบและทำให้เกิดอันตรายต่อโลกของเราในอนาคตได้