10-09-2562

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเฟซบุ๊กเพจ“คนรักอนามัย ใส่ใจอากาศ PM2.5”

   นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า ขณะนี้สถานการณ์ฝุ่นละอองในพื้นที่ภาคใต้ของไทย ที่เกิดจากหมอกควันประเทศเพื่อนบ้าน บางพื้นที่มีค่าฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐาน อาจมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน จึงจัดทำเฟซบุ๊กเพจ “คนรักอนามัย ใส่ใจอากาศ PM2.5” โดยมอบหมายให้นายธนิตพล ไชยนันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เฝ้าระวังสถานการณ์รายงานค่าเฉลี่ยปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน หรือ PM2.5 พร้อมสื่อสาร ถึงวิธีการป้องกันและแนวทางช่วยเหลือของกระทรวงสาธารณสุขเมื่อค่าฝุ่นเกินค่ามาตรฐาน

   ทั้งนี้ เฟสบุ๊กเพจที่จัดทำขึ้น ยังเป็นช่องทางให้ประชาชนร้องเรียนหรือเสนอแนะ รวมทั้งเป็นศูนย์ประสานงานการช่วยเหลือ หรือสนับสนุนจากภาครัฐเมื่อเกิดเหตุการณ์ในพื้นที่ประสบภัยด้วย

   ด้านแพทย์หญิง พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์ ฝุ่นละอองในอากาศ จากเฟซบุ๊กเพจ “คนรักอนามัย ใส่ใจอากาศ PM2.5” และสังเกตตนเองหากมีอาการผิดปกติ เช่น ไอบ่อย / หายใจลำบาก หายใจถี่ หรือวิงเวียนศีรษะ ให้รีบไปพบแพทย์และขอให้ประชาชน หมั่นทำความสะอาดบ้าน ด้วยวิธีเช็ดถูแบบเปียก เพื่อไม่ให้ฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย