12-09-2562

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ระบุ บุคลากร “ครู” ถือเป็นคนสำคัญในการขับเคลื่อนงานด้านการศึกษา พร้อมเดินหน้าสร้างเยาวชนรุ่นใหม่ให้มีคุณภาพ

   นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวภายหลังเป็นประธานในพิธี มอบรางวัล “พระพฤหัสบดี” และรางวัล “ปิยชนน์ คนการศึกษา” ณ หอประชุมคุรุสภา สำนักงานเลขาธิการ คุรุสภา โดยกล่าวว่า รู้สึกยินดีที่มีโอกาสมาร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. และรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มอบรางวัล “พระพฤหัสบดี” และรางวัล “ปิยชนน์ คนการศึกษา” ซึ่งเป็นรางวัล อันทรงคุณค่าที่สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. มอบให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้ผ่านการคัดเลือก ซึ่งเป็นผู้ที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ มีจิตวิญญาณของความเป็นครู มีคุณธรรมจริยธรรมที่น่ายกย่อง และทำความดีสมกับคำว่า “ครู” ซึ่งครูถือเป็นบุคคลากรสำคัญที่มีส่วนในการขับเคลื่อนการศึกษา

   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวต่อไปว่า สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. เป็นหน่วยงานรองรับสวัสดิการที่มีความสำคัญ เพราะการบริหารจัดการองค์กรที่มีงบประมาณจำนวนมากต้องทำการบริหารให้มีประสิทธิภาพและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนที่ทำให้เกิดปัญหา โดยปัญหาความขัดแย้งภายในต้องทำให้เกิดขึ้นน้อยลงและหากมีการทำงานร่วมกันก็จะสามารถแก้ปัญหาได้ ซึ่งการปฏิรูปอย่างจริงจัง ต้องเริ่มที่กระทรวงศึกษาธิการเนื่องจากเป็นหน่วยงานที่เป็นฐานรากการปลูกฝังเด็กและเยาวชน ให้เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพสามารถนำไปต่อยอดให้เป็นประโยชน์พร้อมเป็นกำลังของประเทศได้

   นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ กล่าวเพิ่มเติมว่า ทั้งนี้ เยาวชนตั้งแต่อายุ 1-20 ปี ถือเป็นกลุ่มคนที่จะรับภาระของประเทศในอนาคต ฉะนั้นถ้าไม่สร้างให้มีความแข็งแกร่ง มีคุณภาพ จะไม่สามารถรับภาระของประเทศ ในด้านต่างๆได้ ซึ่งไทยขาดกำลังคนอยู่ ซึ่งครูถือเป็นหนึ่งในบุคลากร ที่เป็นบุคคลที่มีความสำคัญ ในการขับเคลื่อน โดยรัฐบาลชุดนี้ให้ความสำคัญในเรื่องนี้ การพัฒนาต้องมีการนำสิ่งใหม่ๆเข้ามา เพื่อให้สามารถไปแข่งขันได้ในอนาคต ครูที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้จึงถือเป็นส่วนหนึ่งของบุคลากรครูที่จะร่วมผลักดันการศึกษาของไทยให้ก้าวไปข้างหน้าได้