12-09-2562

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม สั่งการหาข้อมูลเชิงลึกการสอบรับราชการ

   นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยความคืบหน้าสืบสวนข้อเท็จจริงกรณีการจัดสอบคัดเลือกข้าราชการตำแหน่งนักวิชาการวัฒนธรรม เข้าปฏิบัติงานพิธีการศพ จำนวน 150 อัตรา ว่า ได้รับรายงานผลการสืบข้อเท็จจริงเบื้องต้น จากนายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมแล้ว โดยระบุว่า มีกลุ่มผู้เข้าสอบคัดเลือกข้าราชการตำแหน่งนักวิชาการวัฒนธรรมเข้าปฏิบัติงานพิธีการศพ ทำหนังสือร้องเรียนเกี่ยวกับการสอบดังกล่าวมาที่กระทรวงวัฒนธรรมจริง และได้ตั้งข้อสังเกตถึงคนที่สอบได้ ในลำดับต้น ๆว่าเนื่องจากในการสอบมีหัวข้อการทดสอบสมรรถนะของร่างกายด้านความแข็งแรงความคล่องตัว ความเร็ว และความอดทน เต็ม 50 คะแนน ซึ่งผู้เข้าสอบต้องวิ่งเป็นระยะทาง 1 กิโลเมตร แต่คนกลุ่มดังกล่าว สอบวิ่งไม่ผ่านซึ่งคะแนนหัวข้อนี้จะต้องเป็นศูนย์ แต่กลับมีคะแนนในหัวข้อนี้และ ยังสอบคัดเลือกติดในลำดับต้น ๆ ด้วย แต่ในรายงานของปลัดกระทรวงวัฒนธรรมยังไม่ได้ระบุรายละเอียดมา ดังนั้นจึงสั่งการให้คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงไปหาข้อมูลมาให้รอบด้าน ดูคะแนนสอบอย่างละเอียด อีกครั้ง โดยให้ดูถึงหลักเกณฑ์การสอบคัดเลือก วิธีการให้คะแนน และประเด็นที่ผู้ร้องเรียนร้องมาด้วย เพื่อให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย รวมถึงการประกาศสอบคัดเลือกข้าราชการครั้งนี้ว่าดำเนินการอยู่บนพื้นฐานความถูกต้องหรือไม่

   นายอิทธิพล คุณปลื้ม กล่าวต่อไปว่า สำหรับการจะยกเลิกการสอบคัดเลือกครั้งนี้หรือไม่นั้น ยังไม่สามารถให้คำตอบได้ ต้องรอดูรายละเอียดการสืบข้อเท็จจริงก่อน อย่างไรก็ตามได้มีการย้ำกับคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงเสมอว่าต้องดำเนินการตรวจสอบสืบหาข้อเท็จจริงให้ครอบคลุมทุกประเด็น ที่ร้องเรียนมาและให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย เนื่องจากผู้ร้องเรียนมีความรู้สึกว่าการสอบคัดเลือกครั้งนี้ เกิดความไม่เป็นธรรมและไม่เท่าเทียมกันที่สำคัญคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงจะต้องเร่งสืบสอบให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนโดยเร็วด้วย เพราะเรื่องนี้เป็นประเด็นที่สังคมให้ความสนใจและจับตามองอยู่