12-09-2562

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ชี้แจง กรุงเทพมหานครไม่มีอำนาจอนุญาตรถจักรยานยนต์ ข้ามสะพานข้ามแยกหรืออุโมงค์ทางลอด ระบุเป็นอำนาจหน้าที่ของตำรวจจราจร

   พลตำรวจเอกอัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยถึงกรณีที่ กลุ่มผู้ใช้รถจักรยานยนต์ได้เรียกร้องให้รถจักรยานยนต์สามารถใช้สะพาน และอุโมงค์ข้ามแยกได้ ว่า การอนุญาตให้สามารถใช้สะพาน หรืออุโมงค์ข้ามแยกนั้น กรุงเทพมหานครไม่ได้มีอำนาจในการอนุญาต ในเรื่องดังกล่าว แต่เป็นอำนาจหน้าที่ของตำรวจจราจร โดยกรุงเทพมหานครมีหน้าที่เพียงการทำป้ายจราจร และติดตั้งสัญญาณไฟจราจรเพื่อแจ้งให้ผู้ขับขี่ทราบและปฏิบัติตามกฎหมายตาม พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครจะนำข้อเรียกร้องดังกล่าวหารือร่วมกับเจ้าพนักงานจราจร เพื่อขอให้มีการพิจารณาร่วมกัน

   พลตำรวจเอกอัศวิน ขวัญเมือง กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับสะพานข้ามแยกอโศกที่ปรับปรุงแล้วเสร็จ ไปไม่นานนี้แต่กลับไม่ได้เพิ่มช่องทางสำหรับรถจักรยานยนต์นั้น โครงสร้างเดิมของสะพานตามหลักวิศวกรรม ไม่สามารถเพิ่มช่องทางเดินรถได้ทำได้ เพียงแต่เสริมโครงสร้างให้มีความมั่นคงแข็งแรงมากขึ้นเท่านั้น ขณะเดียวกัน กรุงเทพมหานครจะเน้นการขีดสีตีเส้นที่บริเวณหน้าโรงเรียนเป็นหลัก เพื่อความปลอดภัย ของนักเรียนพร้อมขอความร่วมมือประชาชนหากพบทางม้าลายลบเลือนสามารถแจ้งมายังกรุงเทพมหานครเพื่อดำเนินการได้ทันที