12-09-2562

มูลนิธิสุนทราภรณ์ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เชิญชวนผู้สนใจร่วมชมการแสดงในงาน “80 ปี สุนทรีย์สุนทราภรณ์”ร์ รายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อเข้าร่วมงานได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 08 1284 1427

มูลนิธิสุนทราภรณ์ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เชิญชวนผู้สนใจร่วมชมการแสดงในงาน “80 ปี สุนทรีย์สุนทราภรณ์” โดยการแสดงเล่าขานตำนาน 80 ปี วงดนตรีสุนทราภรณ์ พบกับ สุปราณี พุกสมบุญ ศิลปินอาวุโสยุคก่อตั้งวง / รวงทอง ทองลั่นธม ศิลปินแห่งชาติ ศิลปินดาวค้างฟ้า และพรศุลี เจือนศักดิ์ ร่วมด้วยคลื่นลูกใหม่สุนทราภรณ์ พร้อมทั้งแขกรับเชิญพิเศษ กัน-นภัทร อินทร์ใจเอื้อ / ณัฏฐ์ ทิวไผ่งาม และพริมา พันธุ์เจริญ ที่จะมาถ่ายทอดเรื่องราวผ่านละครสั้น 80 ปี วงสุนทราภรณ์ ผู้สนใจร่วมงานได้ระหว่าวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา 14.00-17.30 น. ณ โรงละครอักษรา คิง เพาเวอร์ รายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อเข้าร่วมงานได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 08 1284 1427