16-09-2562

บริษัท ท่าอากาศไทย จำกัด เร่งผลักดันโครงการพัฒนาท่าอากาศยานดอนเมือง ระยะที่ 3 เพื่อเร่งแก้ปัญหาความแออัดบริเวณอาคารผู้โดยสาร

   เรืออากาศโท สัมพันธ์ ขุทรานนท์ รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานดอนเมือง สายปฏิบัติการ บริษัท ท่าอากาศไทย จำกัด เปิดเผยว่า ขณะนี้ บริษัท ท่าอากาศไทย จำกัด หรือ ทอท.อยู่ระหว่างเร่งผลักดันโครงการพัฒนาท่าอากาศยานดอนเมือง ระยะที่ 3 มูลค่าลงทุน 3.8 - 4 หมื่นล้านบาท เพื่อเร่งแก้ปัญหา ความแออัดบริเวณอาคารผู้โดยสาร ล่าสุดได้เสนอแผนโครงการต่อกระทรวงคมนาคมแล้ว และเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบเร็วๆ นี้ หากผ่านความเห็นชอบ ขั้นตอนต่อไปก็จะออกแบบรายละเอียดให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี จากนั้นจึงจะเปิดประมูลก่อสร้างได้ โครงการพัฒนาท่าอากาศยานดอนเมืองระยะที่ 3 มีเป้าหมายจะเร่งรัดโครงการให้แล้วเสร็จภายในปี 2566 ซึ่งจะรองรับผู้โดยสารได้เพิ่มขึ้นเป็น 40 ล้านคนต่อปี จากปัจจุบันรองรับได้ 30 ล้านคนต่อปี เบื้องต้นในแผนจะดำเนินการรื้ออาคารผู้โดยสารภายในประเทศ อาคารเทียบเครื่องบิน 6 เดิม และก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลังที่ 3 ขึ้น เพื่อเพิ่มขีดความสามารถรองรับผู้โดยสารระหว่างประเทศ รวมถึงปรับปรุงอาคารผู้โดยสารอาคาร 1 เพื่อรองรับผู้โดยสารภายในประเทศ

   ขณะเดียวกันหากมีการนำเทคโนโลยีและระบบบริหารใหม่ๆ เข้ามา ช่วยเพิ่มความสามารถในการรองรับผู้โดยสารด้วย ก็เชื่อว่าจะรองรับได้อีก 10 ล้านคนต่อปี ที่จะช่วยเพิ่มการรองรับผู้โดยสารในอนาคตได้ถึง 50 - 55 ล้านคนต่อปี

   เรืออากาศโท สัมพันธ์ ขุทรานนท์ กล่าวเพิ่มเติมว่า เมื่อโครงการพัฒนาท่าอากาศยานดอนเมืองระยะที่ 3 แล้วเสร็จ ในอนาคตปัญหาความแออัดอาจเปลี่ยนไปอยู่ในเขตการบินแทน เนื่องจากความสามารถ ของทางวิ่ง หรือรันเวย์ยังคงรองรับได้เพียง 52 เที่ยวบินต่อชั่วโมงเช่นเดิม จากนี้จึงต้องหารือกับทางสายการบินที่ใช้บริการต่างๆ ว่ามีความเป็นไปได้หรือไม่ที่จะปรับแผนเปลี่ยนมาเพิ่มขนาดเครื่องบินแต่ละเที่ยวบิน ให้มีขนาดใหญ่ขึ้น โดยเฉพาะในเส้นทางที่มีผู้โดยสารมาก ทั้งนี้อาจเป็นทางออกในการแก้ปัญหาความแออัด ในอนาคตได้ แทนการขยายรันเวย์ เพราะสนามบินดอนเมืองมีพื้นที่จำกัด มีถนนเส้นหลักขนาบสองด้าน ทำให้การขยายรันเวย์อาจไม่ช่วยให้แก้ปัญหาความแออัดได้ตรงจุด