17-09-2562

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หรือ สจล. เปิดรับสมัครนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือเทียบเท่า เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หมายเลขโทรศัพท์ 0 2329 8111

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หรือ สจล. เปิดรับสมัครนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือเทียบเท่า เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ของวิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ ใน 2 หลักสูตร ประกอบด้วย หลักสูตรวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ นานาชาติ หลักสูตรที่มุ่งผลิตนักบินอาชีพ ที่มีความเชี่ยวชาญด้านวิศวเครื่องกลเกี่ยวกับการบินและวิศวกรรมอากาศยาน และหลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์ นานาชาติ เป็นหลักสูตร ปั้นนักโลจิสติกส์ผู้เชี่ยวชาญ ด้วยมาตรฐานหลักสูตรและการเรียนการสอนในระดับโลกที่พร้อมฝึกฝนให้ชำนาญในเรื่องธุรกิจ การจัดการการขนส่งโลจิสติกส์และอากาศยาน ทั้งนี้ ผู้สนใจตรวจสอบคุณสมบัติและสมัครออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์ www.aviation.kmitl.ac.th ในรอบรับตรงล่วงหน้าได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 29 ตุลาคม 2562 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักบริหารงานทั่วไปและประชาสัมพันธ์ สจล. หมายเลขโทรศัพท์ 0 2329 8111