17-09-2562

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เชิญชวนน้อง ๆ นักเรียนผู้สนใจและชื่นชอบภาษาจีนเข้าร่วมโครงการเปิดบ้านติว ครั้งที่ 1 “ติว HSK3 & HSK4”สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2954 7300 ต่อ 462

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เชิญชวนน้อง ๆ นักเรียนผู้สนใจและชื่นชอบภาษาจีนเข้าร่วมโครงการเปิดบ้านติว ครั้งที่ 1 “ติว HSK3 & HSK4” โครงการติวเพื่อเตรียมความพร้อมสอบวัดระดับภาษาจีน โดยเน้นติวเข้มในเรื่องเทคนิคการพิชิตข้อสอบและจำลองการทดสอบวัดระดับ ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการได้ในวันที่ 15 ตุลาคม 2562 และวันที่ 22 ตุลาคม 2562 ณ อาคาร 12 ห้อง 12507 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ สมัครเข้าร่วมโครงการและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2954 7300 ต่อ 462