17-09-2562

กระทรวงวัฒนธรรม ขยายเวลารับสมัครวงดนตรี-ขับร้องเพลงสำหรับการเป็นประธานอาเซียน ของไทย ชิงถ้วยรางวัลนายกรัฐมนตรี จนถึงวันที่ 15 ตุลาคมนี้

   นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า จากการที่กระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า เนื่องในวาระที่ประเทศไทยเป็นประธานอาเซียนปี 2562 และมีกำหนดเป็นเจ้าภาพการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 34 และ 35 ตลอดจนการประชุมระดับต่างๆ โดยมีแนวคิดหลักในการเป็นประธานอาเซียนของไทยครั้งนี้คือ ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน ในโอกาสนี้ กระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดทำเพลงสำหรับการเป็นประธานอาเซียนของไทย ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จำนวน 4 เพลง ได้แก่ เพลงพลังอาเซียน / Advancing Together as One (แอดวานซ์ซิ่ง ทูเกตเตอร์ แอส วัน) /เพลงอาเซียนยั่งยืน / ASEAN Will Go Far (อาเซียนวิลโกฟาร์) เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บทบาทการเป็นประธานอาเซียนของไทยให้แก่สื่อมวลชนและประชาชนทั่วไปได้รับทราบข้อมูล

   นายกฤษศญพงษ์ ศิริ กล่าวต่อไปว่า เพื่อสร้างความตระหนักรู้แก่คนรุ่นใหม่ ขับเคลื่อนประชาคมอาเซียน กระทรวงวัฒนธรรมได้จัดการประกวดวงดนตรีและการขับร้อง "เพลงอาเซียนสำหรับการเป็นประธานอาเซียนของไทย" เชิญชวนเยาวชนอายุไม่เกิน 25 ปี มีความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ทางดนตรี มีนักร้องและนักดนตรีในวงไม่เกิน 12 คน เข้าร่วม โดยการประกวดแบ่งออกเป็น 2 ประเภทบทเพลง ได้แก่ เพลงพลังอาเซียน / เพลงอาเซียนยั่งยืน โดยวงที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจะได้รับโล่รางวัลจากนายกรัฐมนตรี พร้อมเงินรางวัล 50,000 บาท ซึ่งจากเดิมได้เปิดรับสมัครถึงเดือนสิงหาคม 2562 นั้นผลปรากฏว่ามีเยาวชนสนใจสมัครเข้ามาอย่างต่อเนื่อง จึงได้ขยายเวลาเปิดรับสมัครออกไปตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2562 ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2209 3655 หรือ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่เว็บไซต์ www.m-culture.go.th