18-09-2562

กรมควบคุมโรค ระบุ การระบาดโรคชิคุนกุนยา ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีไม่รุนแรง ห่วงนำสู่การป่วยโรคไข้เลือดออกที่รุนแรงกว่าเนื่องจากมียุงลายเป็นพาหะ

   นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงกรณีที่มีการนำเสนอข่าว พบการระบาดของโรคชิคุนกุนยา หรือโรคไข้ปวดข้อยุงลาย ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี โดยกล่าวว่า จากรายงานของผู้เข้ารับบริการในสถานพยาบาลพื้นที่จังหวัดนนทบุรีพบว่ามีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาด้วยโรคชิคุนกุนยา ในพื้นที่อำเภอบางใหญ่และอำเภอเมือง แต่ยืนยันไม่ได้เป็นการระบาดใหญ่เหมือนที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้ อีกทั้งยังพบเชื้อที่ระบาดในครั้งนี้ เป็นเชื้อไม่รุนแรง จึงขอประชาชนอย่าวิตก

   อย่างไรก็ตาม โรคชิคุนกุนยาเป็น 1 ใน 3 โรคที่เกิดจากยุงลายเป็นพาหะ ดังนั้นการพบโรคชิคุนกุนยาแสดงถึง พื้นที่มีปริมาณยุงลายอยู่ ซึ่งอาจนำไปสู่การระบาดของโรคที่รุนแรงกว่านั้นคือโรคไข้เลือดออก ดังนั้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการเจ็บป่วยรุนแรงจึงขอให้ประชาชนร่วมกันดำเนินมาตรการ 3 เก็บป้องกัน 3 โรค คือ เก็บบ้านให้สะอาด โปร่ง โล่ง ไม่ให้มีมุมอับทึบเป็นที่อยู่อาศัยของยุงลาย เก็บขยะรอบบ้าน โดยทำต่อเนื่องสัปดาห์ละครั้ง เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งเพราะพันธุ์ยุงลาย และเก็ยน้ำ สำรวจภาชนะใส่น้ำ ต้องปิดฝาให้มิดชิด เพื่อป้องกันไม่ให้ยุงลายวางไข่ เพื่อป้องกัน 3 โรคที่มาจากยุงลายเป็นพาหะ ได้แก่ โรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกาและโรคไข้ปวดข้อยุงลาย