19-09-2562

กระทรวงศึกษาธิการ เตรียมฟื้นฟูโรงเรียนที่ได้รับเสียหายจากผลกระทบอุทกภัย พร้อมส่งนักศึกษาอาชีวะเข้าช่วย และใช้ดนตรีลดความเครียดผู้ประสบภัย

   นาย ณัฎฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวถึงการฟื้นฟูหลังน้ำท่วม ของสถานศึกษาในสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการ ว่า สิ่งที่จะต้องเตรียมการคือ การเรียนการสอนที่ขาดหายไปว่าจะมีมาตรการอย่างไร การสอนเพิ่มเติมในช่วงวันหยุด การให้โรงเรียนใกล้เคียงมาช่วยการเรียนการสอน ในส่วนของการซ่อมแซมในโรงเรียน อาจให้นักศึกษาจากวิทยาลัยในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษาเข้าช่วยเหลือ เช่น การซ่อมแซมระบบน้ำ ระบบไฟ ที่ตรงกับความสามารถ หรือถ้าการซ่อม มีความยาก อาจจะประสานงานกลุ่มก่อสร้าง ทหาร หรือราชการอื่นๆ ที่มีความสามารถในการซ่อมแซม ส่วนกรณีที่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบต้องมาอาศัยในศูนย์อพยพ ศูนย์ป้องกันน้ำท่วม ซึ่งอาจทำให้เกิดความเครียด กระทรวงศึกษาธิการมีแนวคิดว่า จะใช้โรงเรียน หรือ วิทยาลัยของอาชีวศึกษาที่มีความสามารถทางดนตรี เพื่อลดความตึงเครียด

   ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการมีข้อมูลครบถ้วน โดยได้มีการลงพื้นที่ มีการเชื่อมต่อกับผู้ว่าราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพราะความต้องการแต่ละโรงเรียนไม่เหมือนกัน เนื่องจากมีโรงเรียนที่ได้รับความเสียหายกว่า 400 โรงเรียน จะแบ่งความเสียหายตามระดับเพื่อจะได้ไปช่วยเหลือได้ถูกต้อง