19-09-2562

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เผย ยังไม่เห็นชอบบางประเด็นเกณฑ์รับนักเรียนของ สพฐ. สั่งพิจารณาใหม่ให้รอบคอบอีกครั้งเพื่อลดข้อโต้แย้งจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

   นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ได้ดูหลักเกณฑ์และแนวปฎิบัติการรับนักเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ สพฐ. ปีการศึกษา 2563 ที่เสนอมาให้ตนพิจารณาแล้ว ซึ่งภาพรวมนโยบายรับนักเรียนที่สพฐ.ทำมาดีอยู่แล้ว แต่มีบางประเด็น ของหลักเกณฑ์ดังกล่าวร้อยละ 15 ที่ยังไม่น่าพอใจ เพราะเป็นเรื่องละเอียดอ่อน ดังนั้นจึงมีข้อเสนอแนะ และตีกลับให้สพฐ.พิจารณาใหม่ให้รอบคอบอีกครั้ง เนื่องจากประเด็นเหล่านั้นอาจจะมีข้อโต้แย้งจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้

   นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ กล่าวต่อไปว่า สำหรับประเด็นการให้โรงเรียนดังสอบเข้าเรียนแบบ 100 เปอร์เซ็นต์นั้น ยังไม่สามารถแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้ได้ เพราะเป็นเรื่องที่อาจมีผลกระทบ เพราะถ้าโรงเรียนมีคุณภาพจำนวนมากเท่ากันทั่วประเทศ ปัญหาการจะแย่งเข้าโรงเรียนใดโรงเรียนหนึ่ง จะน้อยลง ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของกระทรวงศึกษาธิการที่จะต้องเร่งสร้างโรงเรียนให้มีคุณภาพเท่าเทียมกัน

   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวเพิ่มเติมถึงข้อซักถามเรื่องนโยบายรับนักเรียนในปีการศึกษาหน้าที่มุ่งกระจายอำนาจให้เขตพื้นที่การศึกษา และ คณะกรรมการการศึกษาจังหวัด ดำเนินการเป็นแนวทาง ที่ตรงเป้าหมายแล้วหรือไม่ โดยกล่าวว่า นโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ มุ่งเน้นให้เกิด การกระจายอำนาจและให้เขตพื้นที่มีอำนาจตัดสินใจในหลายเรื่องอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นการสั่งงาน การปฎิบัติงาน แต่ต้องเป็นไปตามอำนาจหน้าที่และความเหมาะสมของแต่ละภูมิภาคด้วย เพราะแต่พื้นที่มีการบริหารจัดการที่ไม่เหมือนกัน อีกทั้งการกระจายอำนาจเองตนไม่อยากมุ่งให้มีกฎระเบียบเข้าไปครอบงำ มากจนเกินไป ส่วนที่มองว่าเมื่อกระจายอำนาจอาจทำให้มีการทุจริตนั้น ประเด็นนี้ไม่ว่าจะกระจายอำนาจหรืออยู่ส่วนกลางปัญหานี้สามารถเกิดขึ้นได้ทุกที แต่การแก้ปัญหาเราต้องมีวิธีบริการจัดการ เช่น การสร้างแบบประเมินและตัวชี้วัดที่เกิดผลสัมฤทธิ์