23-09-2562

กรมการข้าว แนะเกษตรกรผู้ปลูกข้าวสำรวจความเสียหายของผลผลิตที่ได้รับผลกระทบจากพายุ

   นายขจร เราประเสริฐ รองอธิบดีกรมการข้าว กล่าวว่า เกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่ประสบกับปัญหาน้ำท่วมจากพายุโพดุลและคาจิกิ ให้สำรวจพื้นที่นาของตัวเองเมื่อน้ำลดลง หากพบว่าต้นข้าวยังไม่ตายแล้วชะงัก การเจริญเติบโต ให้ใส่ปุ๋ยเพื่อเร่งการเติบโตของข้าวให้ออกดอกออกผลผลิต นอกจากนี้ หลังน้ำลด ยังอาจพบโรค / แมลง และศัตรูพืชของต้นข้าว โดยเฉพาะโรคไหม้ รวมถึงหนอนกระทู้กล้าที่จะทำลายข้าว ในช่วงเวลากลางคืน โดยเบื้องต้นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดทีมเจ้าหน้าที่จิตอาสา ลงพื้นที่เข้าไป ให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟูและดูแลเกษตรกรที่ประสบอุทกภัย ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ทั้งนี้หากเกษตรผู้ปลูกข้าวต้องการความช่วยเหลือสามารถประสานหน่วยงานในพื้นที่ได้ทันที

   นายขจร เราประเสริฐ กล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะนี้กรมการข้าวยังได้เตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าวไปมอบให้แก่เกษตรกรที่ประสบภัยเพื่อใช้ในรอบการเพาะปลูกปีถัดไป โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดเตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ส่วนอีกกลุ่ม คือภาคเหนือและภาคกลางตอนบนจะจัดเตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าวในกลุ่มข้าวที่ไม่ไวต่อช่วงแสง และกำลังนำเสนอสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติงบประมาณให้ความช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรต่อไป