30-09-2562

กระทรวงศึกษาธิการ เดินหน้าใช้เทคโนโลยียกระดับคุณภาพโรงเรียนทั้งประเทศให้เท่าเทียมกัน

   นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า หลังจากเข้ารับตำแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นเวลากว่า 50 วัน ได้มีการวิเคราะห์ปัญหาที่เกี่ยวกับการศึกษามีทั้งหมด 18 เรื่อง อาทิ การพัฒนาครู หลักสูตรการเรียนการสอน โครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ และการทุจริต เป็นต้น โดยได้วางแนวทางการแก้ปัญหาการศึกษาต่างๆ ไว้หลากหลายรูปแบบ และขณะนี้ได้เตรียมที่จะยกระดับโรงเรียนให้มีคุณภาพเท่าเทียมกันทั่วทั้งประเทศ โดยมีเป้าหมายเดือนพฤษภาคมในปีการศึกษาหน้าจะเตรียมความพร้อมการสร้างพื้นฐานด้านการศึกษาให้มีความเท่าเทียมกัน

   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับการยกระดับโรงเรียนให้มีคุณภาพ เท่าเทียมกันทั้งประเทศนั้น จะนำเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทมากขึ้น โดยจะปรับระบบอินเทอร์เน็ตของโรงเรียนทั้งหมด ซึ่งต่อจากนี้ไปอินเทอร์เน็ตในโรงเรียนจะไม่ใช่เพียงแต่มีการใช้งานสำหรับห้องผู้บริหารโรงเรียน หรืองานธุรการเท่านั้น แต่ระบบอินเทอร์เน็ตโรงเรียนจะต้องใช้งานไปถึงทุกห้องเรียนไม่ว่าจะเป็นห้องปฎิบัติการวิทยาศาสตร์ ห้องสมุด เพื่อให้นักเรียนไทยทุกคนได้มีโอกาสอย่างเสมอภาคในการเข้าถึง องค์ความรู้ในเทคโนโลยีที่ทันสมัยจากทุกมุมโลก เพราะสิ่งเหล่านี้ถือเป็นการสร้างพื้นฐานการศึกษาได้อย่าง เท่าเทียม ดังนั้นใน 1 ปีจากนี้จะนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการศึกษาและยกระดับคุณภาพโรงเรียนให้ได้

   ทั้งนี้ จะหารือกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ถึงการปรับระบบการใช้งานอินเทอร์เน็ตในสถานศึกษา เพราะขณะนี้สถานศึกษาบางส่วนยังคงใช้งานอินเทอร์เน็ตในระบบยูนิเน็ตของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือ สกอ. อยู่ ซึ่งตอนนี้ สกอ. ไม่ได้อยู่ภายใต้กำกับกร่ะทรวงศึกษาธิการแล้ว ดังนั้น จึงมีความจำเป็นจะต้องหาระบบใหม่มาทดแทนและหาผู้เชี่ยวชาญเครือข่ายการสร้างระบบอินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพมาดำเนินการแทน