30-09-2562

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดสระว่ายน้ำเพื่อชีวิตรอด ตามโครงการ "ว่ายน้ำเพื่อชีวิต"

   ดร. สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวว่า ด้วยสถานการณ์การจมน้ำของเด็กไทยในปัจจุบัน จากข้อมูลของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ.2560 พบว่าการจมน้ำเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 ซึ่งจำนวนและอัตราการเสียชีวิตต่อประชากร เด็กแสนคนที่จมน้ำ มีอายุต่ำกว่า 15 ปี และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตระหนักถึงความปลอดภัยในการว่ายน้ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเสียชีวิตจากการจมน้ำของนักเรียน ในช่วงปิดภาคเรียน ทั้งยังพบว่านักเรียนไม่มีแหล่งน้ำที่ดีและเพียงพอที่จะใช้ในการฝึกลอยตัวในน้ำ ไม่มีสระว่ายน้ำ หรือแม้บางแห่งมี แต่น้ำเน่าเสียไม่สามารถที่จะฝึกว่ายน้ำได้ ซึ่งจากข้อมูลดังกล่าว คณะกรรมการสถานศึกษา และโรงเรียนอนุบาลบ้านบึง อำนาจคณูปถัมภ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ได้เล็งเห็นและตระหนักถึงความปลอดภัยดังกล่าว จึงได้จัดสร้างสระว่ายน้ำขึ้น เพื่อให้นักเรียน มีทักษะการว่ายน้ำเพื่อการเอาตัวรอด ตามโครงการ “ว่ายน้ำเพื่อชีวิต” พร้อมทั้งรู้จักและสามารถช่วยชีวิต ผู้ประสบเหตุทางน้ำได้อย่างถูกต้องตามวิธีมาตรฐานสากล เพื่อลดการเสียชีวิตจากการจมน้ำ

   ทั้งนี้ สระว่ายน้ำเพื่อชีวิตรอด ตามโครงการ “ว่ายน้ำเพื่อชีวิต” ของโรงเรียนอนุบาลบ้านบึง อำนาจคณูปถัมภ์ จังหวัดชลบุรี ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากเงินรายได้สถานศึกษาโครงการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ และเงินสนับสนุนจากผู้ปกครองนักเรียนในโครงการจัดการเรียนการสอน เป็นภาษาอังกฤษ จัดสร้างขึ้นเพื่อสอนและฝึกหัดให้เด็กนักเรียนสามารถว่ายน้ำเป็นจนเอาชีวิตรอดจากการประสบเหตุทางน้ำ พร้อมสอนและฝึกหัดให้เด็กนักเรียน รู้จักและสามารถช่วยชีวิตผู้ประสบเหตุทางน้ำได้อย่างถูกต้องตามวิธีมาตรฐานสากล เพื่อลดการเสียชีวิตจากการจมน้ำ ประกอบด้วย สระว่ายน้ำ ขนาด 9.5 x 4.5 เมตร จำนวน 1 สระ ขนาด 4.5 x 2 เมตร จำนวน 2 สระ แบ่งออกเป็นสระว่ายน้ำสำหรับเด็กเล็ก และสระว่ายน้ำสำหรับเด็กโต พร้อมทั้งอุปกรณ์การสอนที่ทันสมัย และสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีมาตรฐานและ ความปลอดภัยครบครัน