01-10-2562

นายกรัฐมนตรี อวยพรประชาชนทุกคนให้มีความสุข ดำรงตนอยู่ในศีลธรรม มีความบริสุทธิ์ สะอาดทั้งร่างกายและจิตใจในช่วงเทศกาลกินเจ

   พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวถึงช่วงเทศกาลถือศีลกินเจ ประจำปี 2562 ที่จัดขึ้นตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 7 ตุลาคม 2562 โดยกล่าวว่า เป็นกิจกรรมที่สร้างบุญ สร้างกุศล จึงขอเชิญชวนให้ประชาชนร่วมรักษาศีล เจริญภาวนา ปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนาตามวิถีปฏิบัติที่ดีงามและที่สำคัญร่วมกันทำความดีด้วยหัวใจ ซึ่งช่วงเทศกาลดังกล่าว คงไม่ใช่เพียงการไม่กินเนื้อสัตว์ แต่ต้องดำรงตนอยู่ในศีลธรรมอันดีงาม มีความบริสุทธิ์สะอาด งดงามทั้งกาย วาจา ใจ โดยการถือศีลกินเจถือเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนมาช่วยกันทำเพื่อตนเอง ชำระร่างกายและจิตใจด้วยการกินเจ ขอความร่วมมือพ่อค้าแม่ค้า ช่วยกันรักษาคุณภาพสินค้า ทั้งผัก ผลไม้ และอาหารปรุงสำเร็จ ให้ราคาเป็นตามกลไกตลาดตามปกติ อย่าขึ้นราคาในช่วงดังกล่าวและขอให้ทุกคน มีความสุข สุขภาพแข็งแรง