01-10-2562

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ร่วมกับ สมาคมโลหิตวิทยา และราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการงานบริการโลหิตระดับนานาชาติ ครั้งที่ 30 สอบถามรายะเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2263 9600 ต่อ 1821

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ร่วมกับ สมาคมโลหิตวิทยา และราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการงานบริการโลหิตระดับนานาชาติ ครั้งที่ 30 ภายในงานพบกับ สมาชิกผู้ที่ปฏิบัติงานด้านธนาคารเลือด กว่า 110 ประเทศทั่วโลก / การแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เกี่ยวข้องด้านงานบริการโลหิต อีกทั้งการส่งเสริมและรักษามาตรฐานระดับสูง ในด้านจริยธรรมทางการแพทย์และงานบริการโลหิต พร้อมสนับสนุนงานบริการโลหิตที่มีความปลอดภัยและเพียงพอต่อการรักษาผู้ป่วยทั่วโลก / การบอกเล่าประสบการณ์ที่สร้างแรงบันดาลใจ และอัดแน่นไปด้วยความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงานบริการโลหิต ให้กับผู้เชี่ยวชาญหน้าใหม่ ผู้ปฏิบัติงานด้านงานบริการโลหิต และผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพที่เข้าร่วมเป็นสมาชิก ISBT และมีเวทีในการนำเสนอผลงานทางวิชาการ เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ซึ่งกันและกัน ผู้สนใจลงทะเบียนร่วมงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2562 และเข้าร่วมการประชุมได้ระหว่างวันที่ 16-19 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร สอบถามรายะเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2263 9600 ต่อ 1821