02-10-2562

กระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งศูนย์รับมือภัยฝุ่น PM2.5 พร้อมมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

   นายพีระ รัตนวิจิตร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ สพฐ. มีโรงเรียนในสังกัดพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ที่ได้รับผลกระทบจากฝุ่นละออง PM 2.5 จำนวน 325 แห่ง ส่วนต่างจังหวัดมีโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบ ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดย สพฐ.มีหนังสือแจ้งไปยังโรงเรียน ที่ได้รับผลกระทบให้ปฏิบัติตามแนวทางที่เคยซักซ้อมไว้ เช่น ให้นักเรียนใส่หน้ากากอนามัย งดกิจกรรม

   กลางแจ้ง ตลอดจนให้อำนาจผู้บริหารสั่งปิดเรียนและสอนชดเชยได้ตามความเหมาะสม รวมถึงร่วมมือกับ ทุกภาคส่วนเพื่อรับมือสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 ตามนโยบายของรัฐบาล โดยงดการเผาขยะ ทำความสะอาดโรงเรียนและพื้นที่บริเวณรอบโรงเรียน เป็นต้น

   ด้านนายไกรเสริม โตทับเที่ยง เลขาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ภารกิจของ กระทรวงศึกษาธิการนอกจากจะดูแลประชาชนด้านการศึกษาแล้ว ยังดูแลความเป็นอยู่ของประชาชน โดยได้จัดตั้งศูนย์รับมือภัยฝุ่น PM 2.5 มีคณะทำงานที่ขับเคลื่อนร่วมกับทุกภาคส่วน ในระยะแรกได้มอบหมาย ให้ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาประดิษฐ์เครื่องกรองอากาศลดฝุ่น PM 2.5 และให้ สพฐ.ประสานงานนำเครื่องกรองอากาศไปกระจายให้โรงเรียนต่างๆ ตามความเหมาะสม เบื้องต้นมีโรงเรียนนำร่องในเขตกรุงเทพฯ จำนวน 37 แห่ง มีห้องเรียนกว่า 7,000 ห้อง ซึ่งอาจส่งมอบได้ไม่พร้อมกันทุกแห่ง แต่จะเร่งกระจายไปให้มากที่สุด คาดว่าจะใช้เวลาผลิตประมาณ 10-15 วัน รวมทั้งกำหนดพื้นที่ Safe Zone ในชุมชนรอบสถานศึกษาด้วย สำหรับระยะต่อไปจะเปิดกว้างให้ภาคส่วนต่างๆ รวมทั้งประชาชนที่สนใจประดิษฐ์เครื่องกรองอากาศ เข้ามาร่วมพัฒนาต่อยอดและนำไปใช้ให้มากขึ้น รวมถึงผลักดันการขยายพื้นที่ Safe Zone ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ

   ทางด้านอาชีวศึกษา นายพีระพล พูลทวี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่า สอศ. ได้ประดิษฐ์เครื่องกรองอากาศต้นแบบฝีมือนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี และวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี โดยนำอากาศมากรองผ่านน้ำ, กรองผ่านระบบพัดลมกรองอากาศ และกรองด้วยระบบกรองอากาศรถยนต์ ซึ่งทั้ง 3 ระบบเป็นกลไกที่ไม่ซับซ้อน ใช้งานกับพื้นที่ปิด เช่น ห้องเรียนหรือห้องประชุมได้อย่างดี สามารถกรองอากาศให้ค่าฝุ่นละออง PM 2.5 ลดลงเหลือที่หลักสิบถึงหลักหน่วยได้ และต้นทุนการผลิตไม่แพงจนเกินไป ขณะเดียวกันการผลิตเครื่องกรองอากาศถูกประดิษฐ์อย่างรอบคอบยิ่งขึ้น เนื่องจากต้องนำไปใช้ในโรงเรียน จึงใส่ใจเรื่องความปลอดภัยและระบบไฟฟ้าต่างๆ เป็นอย่างดี ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จะเร่งผลิตเครื่องกรองอากาศจากต้นแบบ กระจายออกไปให้ทั่วถึงอย่างเร็วที่สุด