04-10-2562

ธนาคารออมสิน ร่วมกับ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม ลงนามความร่วมมือ พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ผ่านการเปิดให้บริการ สินเชื่อ SMEs ประชารัฐ

   ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลได้กำหนดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งเสริมให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศเกิดความคล่องตัว ธนาคารออมสินจึงได้ดำเนินการภายใต้นโยบาย “ประชารัฐสร้างไทย” เพื่อกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศและพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก อย่างยั่งยืน ด้วยการเปิดให้บริการ สินเชื่อ SMEs ประชารัฐ ที่ได้รับการสนับสนุนจากบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม หรือ บสย. เป็นผู้ค้ำประกัน ภายใต้แนวคิด “ค้ำประกันสินเชื่อประชารัฐสร้างไทย”

   โดยธนาคารออมสินได้เตรียมวงเงินสินเชื่อ 50,000 ล้านบาท ผ่านสินเชื่อ 3 รูปแบบ ได้แก่ สินเชื่อ GSB เพื่อ SMEs คล่องตัว / สินเชื่อ GSB เพื่อ SMEs ยั่งยืน / และ สินเชื่อ GSB บัญชีเดียว โดยผู้กู้ เป็นผู้ประกอบการในกลุ่ม Startup / ผู้ประกอบการที่มีนวัตกรรม / ผู้ประกอบการ SMEs หรือผู้ประกอบการธุรกิจขนาดใหญ่ โดยที่ บสย.ยกเว้นค่าธรรมเนียมค้ำประกันปีละ ร้อยละ 1.75 เป็นเวลา 2 ปี และธนาคารออมสินช่วยแบ่งเบาภาระค่าธรรมเนียมให้อีก 2 ปี รวมยกเว้นค่าธรรมเนียม 4 ปี รวมแล้ว ร้อยละ 7 ซึ่งผู้กู้ไม่ต้องมีภาระผู้ค้ำประกัน โดยเริ่มให้บริการตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป