08-10-2562

กระทรวงศึกษาธิการ มั่นใจบิ๊กดาต้ามีข้อมูลที่มีความเป็นปัจจุบันมากขึ้น พร้อมเดินหน้าสำรวจ เด็กตกหล่นอีกแสนกว่าคน

   ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดเผยถึงการทำถังข้อมูลขนาดใหญ่หรือบิ๊กดาต้าของกระทรวงศึกษาธิการ ว่า ขณะนี้ต้อง ถือว่าบิ๊กดาตาของกระทรวงศึกษาธิการเดินดำเนินการไปได้ไกล เนื่องจากได้รับข้อมูลจำนวนเด็ก จากกระทรวงมหาดไทยแล้ว ซึ่งมีชื่อเด็กตั้งแต่อายุ 3-18 ปีที่อยู่ในวัยเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในระบบสารสนเทศ แต่ยอมรับว่าที่ผ่านมามีปัญหาอยู่บ้างเรื่องการอัพเดทข้อมูล เด็กย้ายโรงเรียน หรือ เลื่อนชั้น แล้วโรงเรียนไม่ส่งข้อมูลมาปรับปรุง แต่กระทรวงศึกษาธิการได้แก้ปัญหาโดยได้ไปหารือกับสำนักงบประมาณ ว่า ในการจัดสรรเงินอุดหนุนรายหัวให้โรงเรียน หรือเด็ก 3 ขวบถึง 18 ปี จะต้องมาใช้ข้อมูล ของกระทรวงศึกษาธิการเท่านั้น หากหน่วยงาใดไม่เข้ามาอัพเดทข้อมูลจะไม่ได้รับการจัดสรรเงินรายหัว ซึ่งจะสามารถแก้ปัญหาดังกล่าวได้ ทำให้ข้อมูลมีความเป็นปัจจุบันได้มากขึ้น

   รักษาการเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวเพิ่มเติมว่า อย่างไรก็ตามจากการวางระบบการจัดเก็บและเชื่อมต่อข้อมูลบิ๊กดาตาของกระทรวงศึกษาธิการ คิดว่าขณะนี้ค่อนข้างสมบูรณ์ ทำให้พบตัวเลขเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคัน เด็กตกหล่นที่ไม่ได้เข้าสู่ระบบการศึกษาหรือออกนอกระบบการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน กว่า 5 แสนคน และได้มีการดูแลนำเด็กกลับสู่ระบบการศึกษา จนขณะนี้เหลืออีกเพียงแสนกว่าคนที่กระทรวงศึกษาธิการต้องไปตามหาและดูแล นอกจากนี้ยังพบว่ามีเด็กซ้ำซ้อนในสถานศึกษาสังกัดต่างๆ อยู่ ซึ่งกำลังตรวจสอบซ้ำอีกครั้ง โดยให้ศึกษาธิการจังหวัดเป็นผู้ตรวจสอบสถานะของเด็กในจังหวัดเดียวกันแล้วรับรองสถานะที่แท้จริง เพื่อให้เงินรายหัวส่งไปที่โรงเรียนที่เด็กมีตัวตนอยู่จริง แต่ถ้ามีชื่ออยู่ในสถานศึกษาคนละจังหวัดจะเป็นหน้าที่ของศึกษาธิการภาค ขณะที่ต่างภาคผู้ตรวจสอบคือส่วนกลาง ซึ่งเป็นการแบ่งหน้าที่ตามลำดับชั้น และได้ข้อมูลที่อัพเดทที่สุดเพื่อง่ายต่อการบริหารจัดการต่อไป