08-10-2562

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมจัดกิจกรรม "กระทรวงศึกษาธิการเพื่อประชาชน

   นายณรงค์ แผ้วพลสง รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หรือ สอศ. ร่วมกิจกรรม "กระทรวงศึกษาธิการเพื่อประชาชน ซ่อม สร้าง ล้างใหม่ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานี" โดยจัด “โครงการอาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน Fix it Center” ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไปจนกว่าจะเสร็จสิ้นภารกิจ โดยออกให้บริการประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนหลังน้ำลดจากเหตุอุทกภัย ซึ่งในการลงพื้นที่ช่วยเหลือครั้งนี้ สอศ. ได้มอบให้ อาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมีอาชีวศึกษาจังหวัดจำนวน 20 จังหวัด มีสถานศึกษากว่า 60 แห่ง นักเรียน นักศึกษาที่ให้บริการกว่า 600 คน ที่เรียนในสาขาต่างๆ เช่น สาขาช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ช่างยนต์ ช่างก่อสร้าง โยธา สถาปัตยกรรม และคหกรรม ร่วมในการให้ความช่วยเหลือ จะให้บริการซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ล้างเบรค คลัช ซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้า ตู้เย็น เครื่องซักผ้า โทรทัศน์ เครื่องมือ เครื่องจักรกลทางการเกษตร รวมถึงการซ่อมแซมอาคาร บ้านเรือน ที่อยู่อาศัย และสถานศึกษา มีครัวอาชีวะทำข้าวกล่องแจกประชาชนในพื้นที่ และลูกเสือวิสามัญให้คำแนะนำการตรวจวัดกระแสไฟฟ้าภายในบ้านจากไขขวงวัดไฟฟ้า

   ทั้งนี้ สอศ. ยังจัด Fix it Center เคลื่อนที่เพื่อให้บริการในส่วนของการซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้า ที่เคลื่อนที่ไม่ได้ เช่น อุปกรณ์ปลั๊กไฟ สวิตช์ไฟ เครื่องปรับอากาศ มีจุดให้บริการกว่า 60 จุดทั่วจังหวัดอุบลราชธานี โดยประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลการให้บริการ อาชีวะอาสา Fix it Center ได้ที่อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี หมายเลขโทร 045-255 047