10-10-2562

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แนะผู้ปกครองให้ดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิด

   นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กล่าวว่า ในช่วงปิดภาคเรียน ผู้ปกครองส่วนใหญ่จะพาบุตรหลานเดินทางท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งการท่องเที่ยวทะเล การเล่นน้ำ ในสระว่ายน้ำ หรือแหล่งน้ำตามธรรมชาติ มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติภัยทางน้ำ หรือเด็กจมน้ำเสียชีวิต เพื่อความปลอดภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขอแนะข้อควรปฏิบัติในการพาเด็กท่องเที่ยว แหล่งน้ำต่างๆ อย่างปลอดภัย โดยกรณีพาบุตรหลานไปเที่ยวทะเลควรตรวจสอบสภาพอากาศ โดยติดตามพยากรณ์อากาศ หากมีประกาศแจ้งเตือนคลื่นซัดฝั่ง พายุลมแรงหรือฝนตกหนักควรงดการลงเล่นน้ำในบริเวณดังกล่าว รวมถึงจัดเตรียมเครื่องใช้ที่จำเป็น เช่น ห่วงยาง เสื้อชูชีพและสวมใส่เสื้อชูชีพ หรือใช้ห่วงยางอย่างถูกวิธี เพราะหากเกิดเหตุฉุกเฉิน หรือเป็นตะคริว ไม่ปล่อยให้เด็กลงเล่นน้ำตามลำพัง และควรดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิด