17-10-2562

โรงพยาบาลหัวเฉียว ร่วมกับ สภากาชาดไทย ขอเชิญประชาชนผู้มีจิตกุศลร่วมบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ ในวันที่ 21 ตุลาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00-15.00 น. ณ ห้องโถง ชั้น 2 โรงพยาบาลหัวเฉียว

โรงพยาบาลหัวเฉียว ร่วมกับ สภากาชาดไทย ขอเชิญประชาชนผู้มีจิตกุศลร่วมบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และเพื่อลดวิกฤตสภาวะขาดแคลนโลหิต ในวันที่ 21 ตุลาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00-15.00 น. ณ ห้องโถง ชั้น 2 โรงพยาบาลหัวเฉียว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2223 1351 ต่อ 3126