06-11-2562

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานสำนักงาน กศน.จังหวัดเลย

   ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม การดำเนินงานสำนักงาน กศน.จังหวัดเลย โดยมี นายนรา เหล่าวิชา รองเลขาธิการ กศน. พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรในพื้นที่จังหวัดเลย และพื้นที่ใกล้เคียงให้การต้อนรับ โดยกล่าวว่า การเรียน กศน.นั้น คือ การมีโอกาสในชีวิต โอกาสที่จะสานฝัน มีโอกาสที่จะทำให้ตนเองประสบความสำเร็จ เราจะต้องคว้าโอกาส แล้วใช้โอกาสที่มีให้เกิดประโยชน์สูงสุด บุคลากรทุกคนที่อยู่ตรงนี้เป็นความภูมิใจของจังหวัดเลย และของประเทศ เพราะทุกคนจะเติบโตไปเป็นคนที่เป็นพลเมือคุณภาพของประเทศชาติในอนาคต ทั้งนี้ พื้นที่จังหวัดเลยเป็นแหล่งพื้นที่เกษตรกรรมที่อุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งที่ประสบความสำเร็จในชีวิตในเรื่องอาชีพ ทำโฮมสเตย์ก็ได้ ทำทุกๆ สิ่งตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ได้ จึงอยากให้นำสิ่งดีที่มีอยู่รอบตัว หยิบสิ่งที่ธรรมชาติสร้างให้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ ซึ่งการลงพื้นที่ครั้งนี้ตั้งใจมาเพื่อพบปะทุกคน พร้อมรับฟังการบริหารจัดการ ช่วยแก้ปัญหา ทำอย่างไร ที่จะให้คนเรียน กศน.มีความสุข / ครู กศน.มีกำลังใจปฏิบัติหน้าที่ และให้ทุกคนได้รับการดูแล เพราะทุกคนคือคนไทย นอกจากนี้ยังตั้งเป้าลดความเหลื่อมล้ำให้ทุกคนได้รับการดูแลอย่างดีที่สุด จากกระทรวงศึกษาธิการ รวมถึงจากรัฐบาลด้วย