07-11-2562

รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงศึกษาธิการ คุมเข้มทุกช่องทางการจัดสรรทุน

   นายประเสริฐ บุญเรือง รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า หลังจากที่นายการุณ สกุลประดิษฐ์ อดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เกษียณอายุราชการไปแล้ว ได้ฝากให้ตนเดินหน้าภารกิจ กองทุนเสมาพัฒนาชีวิตให้มีความถูกต้องโปร่งใสและตรวจสอบได้ ซึ่งวัตถุประสงค์หลักของกองทุนนี้ เพื่อช่วยเหลือและมอบโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กหญิงที่อยู่ในภาวะยากลำบากในกลุ่มทุนการศึกษา หลักสูตรพยาบาล ของสถาบันพระบรมราชชนก สังกัดกระทรวงสาธารณสุข และบุคลากรช่วยปฎิบัติงาน ด้านการศึกษาในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์และโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ ของสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งในส่วนของการทุจริตเงินกองทุนเสมาพัฒนาชีวิต ที่ผ่านมาได้ยุติเรื่องไปหมดแล้ว โดยผู้กระทำความผิดก็ถูกดำเนินคดีอาญาไปแล้วเช่นกัน ส่วนประเด็น การฟ้องละเมิดของผู้เกี่ยวข้องที่จะต้องร่วมชดใช้ค่าเสียหายอย่างไรนั้น ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการ ของฝ่ายกฎหมาย

   ทั้งนี้ ในฐานะปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ต้องสานภารกิจอย่างต่อเนื่อง เดินหน้าขับเคลื่อน การให้ทุนการศึกษาเด็กด้วยความโปร่งใส ไม่ให้เกิดช่องทางที่จะให้มีการทุจริตได้อีก การจัดสรรทุนการศึกษาจะมีความรอบคอบรัดกุมมากขึ้น ทั้งการยืนยันสถานะและรายชื่อของผู้รับทุน จำนวนผู้รับทุน / การโอนเงิน เข้าบัญชีผู้รับทุน โดยทุกขั้นตอนจะต้องมีการเซ็นกำกับควบคุมจากครู / ผู้อำนวยการโรงเรียน ไปจนถึงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและการจัดสรรเงินจะส่งผ่านบัญชีเด็กโดยตรง อีกทั้งผู้ดำเนินการกองทุนเสมาพัฒนาชีวิตจะไม่มีการให้มีผู้รับผิดชอบทำคนเดียวอีกต่อไป โดยจะอยู่ในรูปแบบคณะกรรมการ ดังนั้นขอให้มั่นใจกองทุนเสมาพัฒนาชีวิตจะมีความโปร่งใสไร้ทุจริตแน่นอน