07-11-2562

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจราชการพื้นที่หุบผาสวรรค์ สถาบันพระสังฆาธิการ

   นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ลงพื้นที่บริเวณสถาบันพระสังฆาธิการ “หุบผาสวรรค์” โดยมีนายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมหารือเพื่อการพัฒนาพื้นที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนา นายเทวัญ ลิปตพัลลภ กล่าวว่า ตามที่ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มอบหมายให้รัฐมนตรี ลงพื้นที่ติดตามดูงานในพื้นที่เป้าหมายในการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ครั้งนี้ ซึ่งจังหวัดราชบุรี เป็นจังหวัดที่มีศักยภาพทางด้านภูมิประเทศที่อุดมสมบูรณ์ มีสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงศาสนา อีกหลายแห่ง อุตสาหกรรมที่ขึ้นชื่อคือ โอ่งมังกร สามารถส่งไปจำหน่ายยังต่างประเทศ สร้างรายได้ อย่างมากมาย ทั้งนี้ “หุบผาสวรรค์”เคยเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญที่มีชื่อเสียงของจังหวัดราชบุรี แต่ด้วยเหตุผลเกี่ยวเนื่องกับพื้นที่บางประการ ทำให้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาลดน้อยลงและด้วยการก่อสร้างที่มีมาตั้งแต่ปี 2513 ทำให้สิ่งก่อสร้างต่างๆ มีการชำรุดทรุดโทรมไปตามกาลเวลา แต่ด้วยธรรมชาติยังคงมีความอุดมสมบูรณ์และสวยงาม จึงได้มีการเสนอให้ปรับปรุง ภูมิทัศน์ หรือสามารถทำอะไรเพิ่มเติมเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก แก่นักท่องเที่ยว ที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวอย่างเหมาะสม เป็นการเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยว

   ทั้งนี้จะมีการนำเสนอข้อมูลและรายละเอียดทั้งหมดเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดกาญจนบุรี ในวันอังคารที่ 12 พฤศจิกายนนี้ ถ้าหากมีการพัฒนาปรับปรุง”หุบผาสวรรค์” ประชาชนในพื้นที่จะมีอาชีพ มีรายได้ เศรษฐกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดราชบุรีก็จะเพิ่มขึ้นอีกทางหนึ่งด้วย