03-12-2562

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เตรียมจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69

   นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ สพฐ. กำหนดจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 โดยกำหนดจัดใน 4 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคกลางและตะวันออก จังหวัดสมุทรปราการ วันที่ 7-9 ธันวาคม 2562 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 12-14 ธันวาคม 2562 ภาคเหนือ จังหวัดสุโขทัย วันที่ 21-23 ธันวาคม 2562 และภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 6-8 มกราคม 2563 โดย สพฐ. คาดหวังว่ากิจกรรมที่จัดในทุกกลุ่มสาระจะทำให้นักเรียนพัฒนาได้มากยิ่งขึ้นและต่อยอดสู่อนาคต

   เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวเพิ่มเติมว่า สพฐ. ให้ความสำคัญเรื่องการดูแลความปลอดภัย โดยได้ขอให้ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาดูแลเรื่องความปลอดภัยในการเดินทางและตลอดการร่วมงาน รวมถึงการประสานขอความร่วมมือกับทุกภาคส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดูแลทั้งระบบ